přeskočit k navigaci »

Karlovy Vary - Domov seniorů Karlovy Vary

Stavba číslo:S06
Název stavby:Karlovy Vary - Domov seniorů Karlovy Vary
Přihlašovatel:KVDS s.r.o.
Místo stavby:Javorová 1073/3
Charakter stavby:Stavba pro sociální účely - Domov seniorů
Období realizace
(Zpracování projektu):
7/2020-8/2021
Investor:KVDS s.r.o., Jakub Erben
Architekt:Livingstav s.r.o., Jan Snášel
Projektant:Rota Group s.r.o., Josef Jambura
Zhotovitel:Welkin stavební s.r.o., Michal Weinreb
Stavbyvedoucí:Welkin stavební s.r.o., Zdeněk Hůlka

Domov seniorů Karlovy Vary

Předmětem díla byla výstavba nového Domova seniorů v Karlových Varech ve Staré roli. V létě roku 2020 došlo ke slavnostnímu poklepání na základní kámen a mohlo se začít s výstavbou nového objektu. Stavba sice byla zahájena na rovinatém pozemku s výhledem toho, že se bude jednat o stavbu na zelené louce, tak se očekával klidný průběh. Nicméně samotný začátek ukázal, že v podloží rozhodně není jen kvalitní zemina, ale že pozemek sloužil dříve k ukládání zbytků z porcelánky, a tak bylo nutné poměrně významně celé podloží celkem pracně a nákladně zasanovat a teprve poté mohly být zahájeny stavební práce na tomto projektu. Díky tomuto zjištění nabrala sice stavba v počátku drobný skluz, ale v průběhu celého roku výstavby se generálnímu zhotoviteli spol. WELKIN stavební s.r.o. podařilo tuto ztrátu dohnat a finální předání hotového díla proběhlo v naplánovaném termínu, takže jsme byli všichni moc spokojení a to jak s kvalitou provedeného díla, tak i termínem předání díla do užívání. Projektový a stavební management s cílem optimalizace nákladů celé stavby pro nás zajišťovala spol. JE Group s.r.o. - ERBES, která měla za úkol za pomoci celého týmu odborníků z oboru stavebnictví TDI dohlédnout na hladký průběh stavby, a to jak z hlediska kvality, tak i vynakládaných finančních prostředků na tento projekt. Všechny uzlové body a termíny byly bezezbytku naplněny a velké díky patří všem, kteří se na tomto podíleli od samého začátku až po kolaudaci tohoto moderního projektu.

Co vlastně stavba nabízí a čím bude Karlovarskému kraji prospěšná?

Zařízení s maximální možnou kapacitou 184 lůžek výrazně přispěje ke zvýšení dostupnosti pobytových kapacit jak pro osoby s potřebou nepřetržité péče, tak i pro zájemce z řad doposud soběstačných seniorů v celém regionu Karlovarska. „Reálnou" kapacitu předpokládáme o něco nižší, a to okolo 150 míst. Dispozice všech pokojů jsou takové, aby vyhovovaly pobytu dvou osob. V případě potřeby z nich lze jednoduše vytvořit komfortní jednolůžkový pokoj. Samozřejmostí je sociální zařízení u každého z pokojů, prostorná jídelna i společenská místnost vhodná pro aktivizační činnosti v každém patře. Objekt disponuje vlastním gastro zázemím poskytujícím klientům až 6 chodů denně, dále pak vlastní prádelnou a sušárnou. Zajímavostí je reminiscenční (vzpomínková) místnost v prvním patře domova, zařízená ve stylu doby, kdy většina klientů byla v produktivním věku. Domov seniorů je sociálním zařízením, zdravotní péče je zajištěna praktickým lékařem docházejícím do zařízení dvakrát týdně, dále pak týmem lékařů různých odborností (urolog, ortoped, psycholog atp.), kteří jsou přímo v Domově seniorů

k dispozici. Nepřetržitou péči o klienty zajišťuje tým zkušených všeobecných sester, sociálních pracovníků a pečovatelů. Pro klienty domova je k dispozici též aktivizační program, dále pak mezigenerační setkání, canisterapie i výlety. Přímo v zařízení je také kadeřnictví, manikúra, pedikúra, rehabilitace nebo komunitní prostor s kavárnou, které mohou využít nejen klienti, ale také jejich návštěvy. Za Domem je velká terasa se zahradou. Dále je zde možnost, aby se senioři s doprovodem vydali na procházku kolem přilehlého rybníčka. Zde jsme po dohodě s majitelem provedli revitalizaci ploch a zároveň vybudovali mlatovou cestu, která umožní seniorům krátkou procházku podél této vodní plochy plné leknínů, kuňkajících žab a poletujících divokých kachen.

Hlasování bylo ukončeno.

Karlovy Vary - Domov seniorů Karlovy Vary

Počet hlasů: 223

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz