přeskočit k navigaci »

Karlovy Vary - Divadelní korzo

Stavba číslo:P07
Název stavby:Karlovy Vary - Divadelní korzo
Přihlašovatel:Kancelář architektury města Karlovy Vary
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Achitektonická studie veřejného prostranství
Období realizace
(Zpracování projektu):
2022-2027
Investor:Statutární město Karlovy Vary, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
Architekt:ARCHITEKT: Ing. arch. Jan Lebl, Ing. Daniela Volná, Bc. Emilie Rážová, Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D., Ing. Květoslav Syrový
Zhotovitel:neuvedeno - u projektu
Stavbyvedoucí:neuvedeno - u projektu

Divadelní korzo

Karlovy Vary mají kvalitní základ v lázeňské tradici, dochované architektuře a urbanistické struktuře centra i jednotlivých městských částí. Ústředním tématem veřejných prostranství v Karlových Varech je zdraví, které přirozeně navazuje na městské gró, kterým je lázeňství.

Současný stav jižního vstupu do lázeňské čtvrti města je neutěšený. Okolí Císařských lázní, Vřídelní kolonády a Divadelního náměstí, včetně komunikace ulic. Mariánskolázeňská, Nová Louka a Vřídelní, vyžaduje celkovou revitalizaci s jasně nastavenými principy. V minulosti byla podle autorského a celostního architektonického návrhu realizovaná rekonstrukce veřejných prostranství na levém břehu řeky Teplé - Staré louce. Nyní je dalším logickým krokem přikročit k celostnímu řešení pravobřežního prostoru s vizí vytvořit v rámci lázeňského korza jednotný celek, který bude atraktivní jak pro návštěvníky města, tak pro obyvatele. Aktuální rekonstrukce budovy Císařských lázní a její přeměna pro kulturní využití, obnova Vřídelní kolonády a důstojné umístění nové jezdecké sochy Karla IV. vyžadují postupnou kultivaci této lázeňské promenádní osy.

Základními principy koncepční architektonické studie je zklidnění dopravy a reorganizace parkovacích stání s provazbou na plánované parkovací domy. Podpora pěší a cyklo dopravy s vytvořením sdíleného prostoru přívětivého pro všechny, výsadba nových stromořadí a hospodaření s dešťovou vodou. V neposlední řadě studie řeší také návrh kvalitních povrchů s jednoduchými, ale funkčními detaily.

Celou architektonickou studii včetně záznamu z akcí, které se v rámci představení studie konaly, si můžete prohlédnout na: https://www.kamkv.cz/projekty/detail/divadelni-korzo/

Hlasování bylo ukončeno.

Karlovy Vary - Divadelní korzo

Počet hlasů: 235

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz