přeskočit k navigaci »

Karlovy Vary - bytové domy Rolavská ulice

Stavba číslo:P10
Název stavby:Karlovy Vary - bytové domy Rolavská ulice
Přihlašovatel:STASKO Plus spol. s.r.o
Místo stavby:Rolavská ul. K.Vary
Charakter stavby:Bytový dům
Období realizace
(Zpracování projektu):
2022-2025
Investor:ADA Invest a.s
Architekt:Ing.Arch. Petra Třebová
Projektant:Ing.Arch. Petra Třebová
Zhotovitel:STASKO Plus spol. s.r.o.
Stavbyvedoucí:Miloš Rezek

Bytové domy Rolavská ulice

 

Pozemek pro výstavbu bytových domů se nachází v k.ú. Stará Role v úzkém pruhu mezi ulicí Rolavská a korytem řeky Rolava. Okolí pozemku je částečně zastavěno. Na východní straně je pozemek ohraničen stávajícím bytovým domem, na západní straně provozovnou firmy Výtahy Karlovy Vary, s.r.o. Komunikačně je pozemek napojen na ulici Rolavská. V této ulici se nachází též vedení sítí pro napojení bytových domů ( plyn, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení). V současné době probíhají ( dle samostatného projektu ) na jižní hranici pozemku práce na zpevnění nábřežní zdi řeky Rolavy .

Bytové domy tvoří dva různě velké šestipodlažní bloky půdorysně zalomené do tvaru otevřeného ,, V ". Délka obou objektů kopíruje zužující se tvar pozemku. Pro optické snížení objektů je šesté podlaží navržené v tmavším odstínu, ustupující, se sedlovou střechou. Přízemí je rovněž navrženo v tmavším odstínu, mírně uskočené, takže působí dojmem zvýšené podnože domu. Světelný komfort bytů zvyšují navržená francouzská okna.

Oba objekty jsou řešeny tak, že mají zvýšené přízemí s podlahou cca 1 m nad okolním terénem. Do objektů se vstupuje ve středním spojovacím krčku, který je průchozí na obě strany domu. Ze strany hlavního vchodu ( východní ) je zajištěn bezbariérový vstup prostřednictvím snížené stanice výtahu.

V přízemí se nachází vždy o jeden byt méně. Tento prostor je v obou objektech využit pro technické zázemí domu ( kotelna, rozvodna, úklid, sklad kočárků ).

Typické podlaží objektu ( 2. až 5. np ) obsahuje kromě centrální haly s výtahem a shcodištěm dvě bytová křídla. V jížním křídle jsou umístěny dva byty velikosti 3 + kk, v severním křídle tři byty o velikosti 2 + kk. Šesté podlaží je vyhrazeno pro čtyři nadstandartní byty se střešními terasami o velikosti 3 + kk. Typické podlaží objektu B ( 2. až 5. np ) obsahuje stejnou centrální halu s výtahem a schodištěm jako objekt A též dvě bytová křídla. V obou křídlech jsou však pouze dva byty o velikosti 2 + kk. Šesté podlaží je zde vyhrazeno pro dva nadstandartní byty se střešními terasami o velikosti 4 + kk.

Dům je navržen tak, že všechyn obytné místnosti jsou dostatečně osvětleny a osluněny. Všechny obytné místnosti a koupelny jsou přirozeně větrány. Místnosti, které nemají přirozené osvětlení a větrání, budou osvětleny a větrány uměle.

Konstrukční systém objektů je navržen tradiční, stěnový, zděný z keramických tvarovek, s vyjímkou přízemí, které bude vzhledem ke složitému geologickému podloží železobetonové. Stropy budou železobetonové, monolitické. Konstrukci střechy tvoří rovněž monolitická deska. Krytinu bude tvořit flacovaný plech.

Půdorys 1.NP.pdf (386.98 KB)

Půdorys 2.- 5.NP.pdf (367.83 KB)

Půdorys 6.NP.pdf (383.54 KB)

Perspektivy.pdf (743.26 KB)

Pohledy.pdf (550.89 KB)

Situace.pdf (836.91 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Karlovy Vary - bytové domy Rolavská ulice

Počet hlasů: 116

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz