přeskočit k navigaci »

Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény

Stavba číslo:H05
Název stavby:Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény

Původně menší kamenná barokní kaple sv. Máří Magdalény byla vystavěna patrně již na počátku 18. století podle návrhu neznámého architekta na krásném vyhlídkovém na vrchu Kapellen Knock asi 400 metrů severozápadně od vsi Kamenice (Steinbach). V roce 1753 zdejší zboží zakoupil hrabě František Václav Nostic, který nechal přestavět zdejší renesanční tvrz na lovecký zámeček.  V padesátých letech 18. století patrně rovněž nechal pozdně barokně rozšířit původní kapli podle návrhu neznámého architekta. Kaple stála na panských pozemcích a od loveckého zámečku ke kapli na nedalekém vrchu cesta lemovaná alejí.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války a následném začlenění území do nově vzniklého Vojenského výcvikového prostoru Prameny v roce 1950 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno, či zničeno. Již v šedesátých letech 20. století zbývalo z bývalé kaple pouze částečně pobořené obvodové zdivo, střecha včetně krovu chyběly úplně.

V roce 2007 přistoupilo město Březová k celkové obnově pobořené kaple sv. Máří Magdalény s celkovým nákladem 906.956 Kč za přispění z prostředků programu Podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 548.100 Kč. Během rekonstrukčních prací, které probíhaly od srpna do listopadu roku 2007, bylo obnoveno obvodové zdivo kaple do původní výše kamenným a cihlovým zdivem, vynesen nový krav a položena šindelová střecha. Stěny kaple omítnuty a upraven interiér kaple. Dne 22. července 2008 byla poté obnovená kaple sv. Máří Magdalény slavnostně vysvěcena plzeňským generálním vikářem Robertem Falkenauerem. V průběhu roku 2018 byla šindel na střeše kaple špatně odolávající povětrnostním vlivům nahrazena pálenou krytinou typu bobrovka.

Neorientovaná barokní, pozdně barokně rozšířená zděná kaple z lomového kamene a cihel na obdélném půdorysu o rozměrech asi 3,2 x 6,2 metru s neodsazeným, trojboce uzavřeným presbytářem, krytá sedlovou, nad závěrem zvalbenou šindelovou střechou s dřevěným křížem ve vrcholu štítu. Jihozápadní vstupní průčelí kaple je prolomeno obdélným, polokruhově zakončeným vstupem s jednoduchým žulovým ostěním, uzavřeným dvoukřídlými dřevěnými dveřmi s proskleným světlíkem s zdobnými kovanými mřížemi. V omítce trojúhelného štítu je vsazena drobná figurální reliéfní plastika Panny Marie.

Podélné stěny kaple jsou prolomeny po jednom obdélném, polokruhově zakončeném okně. Menší obdélná okénka, prosvětlující oddělený prostor presbytáře, jsou situována v jeho boční stěnách. Všechna okna jsou opatřena zdobnými kovanými mřížemi. Vnější stěny kaple jsou nad soklem z režného kamenného zdiva hladce omítané, bez členění.

Vnitřní prostor přistavěné části, tvořící loď kaple, je plochostropý, krytý omítaným stropem. Presbytář, zaujímající celý vnitřní prostor původní barokní kaple, je oddělen původní průčelní zdí, prolomenou obdélným, polokruhově zakončeným vstupem, uzavřeným dnes dvoukřídlou zdobnou kovanou mříží. V závěrové stěně presbytáře je situována mělká obdélná, polokruhově zakončená oltářní nika s žulovým parapetem. Vnitřní stěny kaple jsou tvořeny zčásti režným kamenným zdivem, zčásti hladce omítané. Podlaha kaple je kryta cihlovou dlažbou Vnitřní zařízení tvoří novodobý obraz sv. Máří Magdalény, osazený v oltářní nice a několik dalších novodobých obrázků a svícnů.

Hlasování bylo ukončeno.

Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény

Počet hlasů: 344

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz