přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce Spa & Kur Hotelu Praha

Hotel Praha
Stavba číslo:S05
Název stavby:Rekonstrukce Spa & Kur Hotelu Praha
Přihlašovatel:LD Praha, a.s.
Místo stavby:Františkovy Lázně
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
01/2016 - 08/2016
Investor:LD Praha, a.s.
Architekt:ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o. - Ing. arch. Lukáš Velíšek
Projektant:Ing. Jiří Treybal
Zhotovitel:Metrostav a.s.

Spa & Kur Hotel Praha se nachází v městské památkové rezervaci Františkovy Lázně. Stávající budova je sestavena ze čtyř domů v půdorysném tvaru písmene „L" (č.p. 25, 26, 27 a 49). Tří a čtyřpodlažní domy jsou zastřešeny převážně sedlovými střechami. Domy č.p. 26, 27 a 49 spadají pod památkovou ochranu a dle dochovaných indicií vznikaly postupně mezi léty 1850-1870 na volných parcelách (dům č.p. 49) a nebo parcelách patřících starší podobě zástavby v těch místech, tj. domů shodných čísel popisných 25, 26 a 27. Mezi výrazné architekty, kteří tehdy vtiskli městu charakteristickou tvář patřili Karel Wiedermann a Adam Haberzettl v první generaci a jejich synové Karel Haberzettl a Gustav Wiedermann. Podle názoru stavebně historického průzkumu je autorství Karla Wiedermanna k převážné části řešené zástavby více než pravděpodobné. Č.p. 49 plnilo původně funkci školy, rekonstrukce po roce 1960 změnila budovu na lázeňské zařízení. Podle dochovaných podkladů se domy v období do poloviny 20. století příliš neupravovaly. Radikální utilitární zásahy prodělaly postupně v rámci modernizací pro lázeňské provozy v roce 1969 a následně v letech 1993-95. Veškeré tyto zásahy nenarušily schopnost objektů vypovídat o své původní podobě.

V současném organizmu domů se dochoval jejich čitelný výchozí konstrukční a dispoziční rozvrh. Vnitřní dispozice domů odpovídá téměř typovým rozvržením lázeňských domů řešených jako podélné trojtrakty se střední chodbou a schodišťovým systémem při dvorním průčelí a hygienickému vybavení v patrech.

Předmětem poslední rekonstrukce byla celková rehabilitace exteriéru i interiéru včetně výměny technologií. Pro autentický návrh vzhledu rekonstruované budovy byly zpracovány stavebně historický průzkum památkově chráněných domů a restaurátorský průzkum fasád a vnitřních maleb společných prostor.

Mezi významné dochované prvky patří například samotná hmota budov v daném prostředí, uliční fasády, konstrukce balkonů, nosné konstrukce dochovaných schodišť, základní rastr hlavních nosných svislých a vodorovných nosných konstrukcí, detaily ve schodišťovém prostoru, konstrukce krovů č.p. 49 a 27. Kompletní rekonstrukce postupovala v souladu s principy uvedenými ve stavebně-historickém průzkumu tak, aby významné prvky byly zachovány či obnoveny po novodobých nevhodných zásazích.

Uliční fasády byly rekonstruovány včetně dochovaných štukatérských prvků. Z plochy došlo k odstranění novodobých vrstev, které postupem času překryly původní drážky bosáží a profilace šambrán a říms. Sokly objektu byly obnoveny ve vápenné omítce. Výslednou barevnost specifikoval restaurátorský průzkum s orgány památkové péče. Do obnovené fasády byla zasazena nová dřevěná okna z masivních profilů v původním členění s osazením historizujícího kování.

Dispoziční uspořádání hotelu se v zásadním členění oproti stavu před rekonstrukcí nezměnilo.

V současné době hotel disponuje ubytovací kapacitou 83 pokojů, hotelovou restaurací, bazénem se saunou, odpočívárnou a ochlazovnou, solnou jeskyní, balneo provozem s přírodním léčivým pramenem (procedury léčebné rehabilitace, masáže, vodoléčba, slatinné zábaly, elektroléčba, kyslíková terapie a uhličité koupele), kadeřnictvím, pedikúrou, manikúrou a kosmetikou.

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce Spa & Kur Hotelu Praha

Počet hlasů: 255

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz