přeskočit k navigaci »

Hotel Ferdinandhof

Hotel Ferdinandhof
Stavba číslo:S06
Název stavby:Hotel Ferdinandhof
Přihlašovatel:International Estate s.r.o.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
12/2014 - 12/2016
Investor:International Estate s.r.o.
Architekt:Ing. arch. Petr Martínek
Projektant:Ing.arch. Petr Martínek, Ing. Leoš Zdeněk
Zhotovitel:STASKO plus, spol. s r.o.

Objekt původně bytového domu na pozemku čp. 92 se nachází na kraji řadové uliční zástavby domů v Moravské ulici v okrajové části lázeňské zóny Karlových Varů. Ulice se prudce svažuje západním směrem do terasovitě zahloubeného údolí řeky Teplé a vyúsťuje přímo za presbytářem kostela sv. Máří Magdaleny v blízkosti Vřídelní kolonády. Objekt bytového domu byl založen ve skalním masivu příčně se svažujícím od jihu k Moravské ulici. Odtěžený svah (skalní masiv) byl zajištěn arkádovým systémem opěrných zárubních zdí, vyzděných z kamenných kvádrů, za domem z cihel. Příporové pilíře a arkády jsou cihelné.

Cílem stavby byla kompletní rekonstrukce objektu a rozšíření prostor ve dvorním traktu včetně vestavby výtahu. Po rekonstrukci slouží dům jako hotel.

Objekt má půdorysně tvar písmene L, kdy čelní uliční křídlo je širší, orientováno ve směru sever - jih, na západní straně kolmo přiléhá užší křídlo ve směru východ - západ. Obě křídla uzavírají vnitřní spodní západní dvorek, na kterém je navržena přístavba. Objekt přímo sousedí ze západní strany s dalším domem. Protilehlá východní strana tvoří hlavní vstupní průčelí s již zmíněným předsazeným druhým východním dvorkem, který vytváří vstupní parter, z východní a jižní strany sevřeným strmými opěrnými arkádovými zdmi. Ze severní strany je vstup do prostoru východního dvorku (nástupního parteru) volně přístupný kolmo přímo z Moravské ulice. Vertikálně lze objekt charakterizovat dvěma trakty, kdy dvorní jižní mezaninový je výškově odskočen oproti patrovému traktu uličního severního křídla. Mezi oběma trakty se nalézá komunikační schodišťový prostor, půdorysně přiznaný z východní strany mělce vystouplým vstupním rizalitem. Hlavním průčelím se vstupem je objekt obrácen k východu kolmo na severně situovanou fasádu v Moravské ulici. Obě secesní průčelí jsou pohledově exponována. Svým situačním umístěním v blízkosti kolonády a kostela sv. Máří Magdaleny představuje objekt velmi atraktivní místo při centrální lázeňské části Karlových Varů.

V přízemí domu je ve vstupní části umístěna vstupní hala a recepce se zázemím, ve které se bude nacházet trvalá obsluha objektu. Dále se v tomto podlaží stejně jako ve všech ostatních nadzemních podlažích nachází hlavní komunikační prostor stávajícího dvouramenného schodiště s přímým osvětlením a odvětráním do prostoru vnitřního dvora a nový osobní výtah, ze kterého budou obsloužena všechna nadzemní podlaží na jejich obou hlavních úrovních.

V suterénu objektu je nově navržena malá restaurační provozní jednotka s barem. Vstup do této restaurace je stávajícím samostatným vstupem přímo z ulice, a dále po vnitřním schodišti objektu. Součástí této provozní jednotky je vlastní sál s barem, minutková kuchyně se zázemím a sklady, malé zázemí pro zaměstnance a sociální zařízení pro hosty. Ve dvorním zvýšeném mezaninovém traktu domu je navrženo malé neveřejné wellness, které bude sloužit výhradně obyvatelům domu. Zde je navržena malá sauna, bazének, parní box a prostor k odpočinku. Součástí provozu je příslušné zázemí.

V rámci celkové rekonstrukce objektu byly kompletně vyměněny veškeré vnitřní instalace a technická zařízení. Svislé i vodorovné nosné konstrukce včetně konstrukce krovu byly sanovány, staticky zajištěny a částečně nahrazeny novými pod dohledem orgánu památkové ochrany.

Hlasování bylo ukončeno.

Hotel Ferdinandhof

Počet hlasů: 298

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz