přeskočit k navigaci »

Přístavba skladovací haly Holoubek

Hala Holoubek
Stavba číslo:S14
Název stavby:Přístavba skladovací haly Holoubek
Přihlašovatel:STASKO plus, spol. s r.o.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Průmyslová stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
04/2016 - 09/2016
Investor:KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s.
Projektant:Ing. Miroslav Koutný
Zhotovitel:STASKO plus, spol. s r.o.

Jedná se o přístavbu halového objektu s označením „C" mezi stávající haly B a A v areálu firmy Karel Holoubek Trade Group a.s. ve Staré Roli. Výstavba proběhla na pozemku stavebníka, půdorysné rozměry haly C činí 73,3 x 22,8 m. Tento systém skladování neobtěžuje okolí hlukem.

Stávající zpevněná plocha se pouze upravila formou zkrácení a zbývající parkovací místa se ponechala. Převážná většina jich sloužila pro nájemce zbouraného objektu, takže situace s parkováním aut se zde ještě zlepší, neboť se nenavyšuje počet zaměstnanců.

Z konstrukčního hlediska se jedná o prefabrikovanou konstrukci vrchní stavby - železobetonové sloupy, vazníky, vaznice a základové prahy. V místních podmínkách bylo nutno přistoupit k pilotovému založení spodní stavby, po obvodu jsou piloty pro uložení sloupů do kalichu kombinované s jejich uložením na opěrnou zeď a i samotnou podlahu tvoří železobetonová deska uložená na pilotách.

Obvodový a střešní plášť tvoří stěnové a střešní panely Trimo (hliníkový plech s minerální vlnou) splňující tepelně technické a protipožární parametry. Denní osvětlení v místě trvalého pracoviště zabezpečují okna a střešní světlíky. Větrání haly je zajištěno okny s pákovým mechanismem ovládaným z podlahy.

Hlasování bylo ukončeno.

Přístavba skladovací haly Holoubek

Počet hlasů: 123

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz