přeskočit k navigaci »

Domov pro seniory Skalka - rekonstrukce a modernizace objektu

Domov pro seniory Skalka
Stavba číslo:S03
Název stavby:Domov pro seniory Skalka - rekonstrukce a modernizace objektu
Přihlašovatel:CL-EVANS s.r.o.
Místo stavby:Cheb
Charakter stavby:občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
03/2016 - 06/2017
Investor:Karlovarský kraj
Projektant:Ing. Pavel Heinz
Zhotovitel:CL-EVANS s.r.o.

Předmětem díla byla rekonstrukce objektu domova důchodců v Chebu. Budovy byly vystaveny v 80. letech 20 století. Rekonstrukce se týkala dvou stavebně a provozně propojených budov - ubytovací část (8 nadzemních podlaží a 1podzemní podlaží) a hospodářská část (2 nadzemní podlaží). Budovy jsou vzájemně propojeny spojovacím krčkem. Ubytovací část má obdélníkový půdorys o základních rozměrech 36x82 m x 17,38,38 m, byla postavena z panelového železobetonového montovaného systému T 06B Karlovy Vary. Hospodářská část má obdélníkový půdorys o základních rozměrech 37,91 m x 15,11 m a byla postavena z železobetonového montovaného skeletu MS 71. Budovy jsou zastřešeny plochými jednoplášťovými neprovětrávanými střechami s krytinou z asfaltových pásů. Okna jsou plastová. V předchozích stavebních etapách bylo provedeno zateplení obálky a vestavba/přístavba výtahu. Cílem rekonstrukce byly stavební úpravy objektu, které povedou ke zkvalitnění uživatelského klimatu a životního prostředí klientů domova pro seniory a zároveň ke zkvalitnění a zvýšení bezpečnosti a technické účinnosti celého technického provozu.
K objektu byla přistavěna jednopodlažní kavárna o půdorysu 12,3 m x 6,2 m, která byla navržena jako ocelový skelet založený na betonových patkách s lehkým obvodovým pláštěm tvořeným hliníkovými profily a strukturálním prosklením. Konstrukce ploché střechy je z trapézového plechu s tepelně izolačním a hydroizolačním souvrstvím.
I. etapa rekonstrukce objektu zahrnovala kompletní rekonstrukci vnitřních dispozic objektu - vybourání dělicích příček, demontáž dveří, otlučení omítek, vybourání betonových podlah, vybourání prefa stropu 1. NP, demontáž stávajících technicky nevyhovujících TZB rozvodů.
Nově byly vybudovány SDK příčky, nové vnitřní omítky, obklady a dlažby, podlahy z PVC, podhledy, nerezový kuchyňský strop, nové TZB rozvody (voda, plyn, VZT, EPS, elektro, MaR) včetně kamerového systému a systému sestra/pacient. Rekonstrukce zahrnovala vybudování gastroprovozu s kapacitou kuchyně 500 jídel/den, přístavbu společenské místnosti pro klienty a jejich návštěvy. Dále byl vybudován nákladní (jídelní) výtah o nosnosti 100 kg.

Hlasování bylo ukončeno.

Domov pro seniory Skalka - rekonstrukce a modernizace objektu

Počet hlasů: 140

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz