přeskočit k navigaci »

Úpravy Chráněné dílny v Sokolově

Chráněné dílny v Sokolově
Stavba číslo:P2
Název stavby:Úpravy Chráněné dílny v Sokolově
Přihlašovatel:Město Sokolov
Místo stavby:Sokolov
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
09/2016 - 04/2017
Investor:Město Sokolov
Architekt:Ing. arch. Václav Zúna
Projektant:Ing. arch. Václav Zúna

Řešené území se nachází v katastrálním území města Sokolov. Pozemek je z jihu ohraničen ulicí Gagarinova, z jihozápadu ul. Poláčkova. Část objektu bude přestavěna na nájemní byty pro seniory se zázemím. Bezprostřední okolí je zastavěno rodinnými domy, bytovými domy a občanskou vybaveností. U vjezdu na pozemek jsou navržena nová parkovací stání a upraven tvar stávající komunikace tak, aby lépe vyhovovala obsluze celého areálu - zásobování apod.

Stávající stavba je umístěna v jihozápadním rohu parcely. Objekt se skládá ze tří základních hmot a schodišťové „věže" s výtahem. V objektu 1 se v současné době nachází chráněné dílny se zázemím, v objektu 2 kanceláře a komerční prostory s minimálním využitím, v objektu pak 3 komerční prostory bez využití.

Předmětem řešení studie jsou stavební úpravy objektu 2 a navazující prostory objektu 3. Objekt 1 je zachován v maximální možné míře beze změn. V návaznosti na změnu užívání objektů 2 a 3 je řešeno i okolí domu - komunikace, parkovací stání, předzahrádky apod. V návrhu odstraňujeme konstrukce, které jsou bez využití: lávku spojující objekt 1 se střešní terasou na objektu 3, která se dlouhodobě nevyužívá, a krytou promenádu ze severní strany objektu 2, která je v havarijním stavu a rozděluje pozemek na dvě části.

Stavba celá se skládá ze čtyř dominantních hmot. Tyto jednotlivé objekty budou ještě zvýrazněny rozdílným barevným (popř. materiálovým) pojetím fasády. Navrhujeme jiné dělení výplní otvorů. U objektu 2 v bytech odstraňujeme parapety, tím vzniknou francouzská okna (vstupy na balkony a předzahrádky) a dojde k celkovému odlehčení fasády. Balkony pak rozbíjejí monolitnost jižní a severní fasády. U objektu 3 zvětšujeme vstupy do jednotlivých komerčních prostor a tím vytváříme výlohy a provzdušnění celého prostoru jak vnitřního, tak prostoru „veřejného prostranství". U tohoto objektu navrhujeme odstranit mansardu. Tím objekt získá jasně definovaný, čistý tvar a lépe zapadne do celkového pojetí stavby.

Hlasování bylo ukončeno.

Úpravy Chráněné dílny v Sokolově

Počet hlasů: 466

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz