přeskočit k navigaci »

Chodov - ZUŠ Chodov

Stavba číslo:S14
Název stavby:Chodov - ZUŠ Chodov
Přihlašovatel:Město Chodov
Místo stavby:Chodov
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
15.4.2020 - 30.9.2021
Investor:Město Chodov, Patrik Pizinger
Architekt:Pavel Dindák, Pavel Dindák
Projektant:Anna Dindáková stavební projekty, Pavel Dindák
Zhotovitel:3xN spol. s r.o., Ing. Karel Nevšímal
Stavbyvedoucí:3xN spol. s r.o., Erich Froněk

ZUŠ Chodov

Moderní, prostornou a kompletně vybavenou základní uměleckou školu představilo veřejnosti město Chodov v lednu 2022. Podařilo se tak dovést do zdárného konce dlouhodobý záměr vedení města najít ve městě důstojný objekt umožňující nahradit již nevyhovující budovu ZUŠ a zároveň shromáždit pod jednu střechu všechny čtyři obory umělecké školy, které byly donedávna roztroušeny po městě ve třech různých objektech. Budovu tvoří dvě historické stavby z let 1887 až 1897 původně vystavěné jako měšťanská škola. Ke vzdělávání chodovských dětí sloužila škola po celou svou historii s výjimkou roku 1945, kdy zde byla kasárna americké armády.

Jelikož se jedná o jednu z nejstarších budov v Chodově a také o výraznou pohledovou dominantu města, věnovalo město pozornost historizujícím detailům inspirovaným dobovými fotografiemi, jakými jsou ozdobné prvky fasády, římsy a šambrány. Čelní strana budovy dostala původní barevnost fasády z doby její výstavby, z druhé strany objektu je o poznání modernější, pestřejší a tvoří ji pastelové barvy s kresbami, znázorňujícími jednotlivé obory školy.

Rekonstrukce objektu nové ZUŠ byla započata v dubnu 2020 a dokončena v září 2021. Touto přestavbou vznikl nový centrální vchod a několikaposchoďová budova byla dovybavena výtahem. Žákům a jejich učitelům slouží kromě zrekonstruovaných tříd i tolik potřebné zázemí jako jsou taneční sál, sklady, šatny a kabinety. Budova se také může nově pochlubit nahrávacím studiem a komfortním koncertním sálem, který využívá jak škola, tak město i hostující hudebníci.

Firma, která vzešla z výběrového řízení, provedla kompletní výměnu střešní krytiny (vč. klempířských prvků), zateplení stropu posledního podlaží (půdní prostor), kompletní výměnu oken, zateplení fasády objektu, upravila vzhled fasády do historické podoby, vybourala stávající podlahy v celém objektu a kompletně odstranila původní omítky až na cihelné zdivo.

Součástí rekonstrukce bylo zhotovení vnitřních omítek, instalace nových elektrických rozvodů (silnoproud i slaboproud), vzduchotechniky, podlah, rozvodů kanalizace. Oproti původnímu plánu bylo nutné z technických důvodů pozměnit vstupní atrium a rozšířit opatření proti vlhkosti zdiva.

Rekonstrukce si vyžádala celkem zhruba 67 milionů korun, z toho bezmála 3,5 milionů korun činila dotace od Ministerstva životního prostředí, která byla poskytnuta na zateplení fasády a výměnu oken.

V současné době navštěvují uměleckou školu více než čtyři stovky dětí.

Odkazy:

Den otevřených dveří a slavnostní zahajovací koncert

https://www.youtube.com/watch?v=WqXWvqK-5cw

 

První den v nové budově ZUŠ

https://www.youtube.com/watch?v=ddqQWOv2Ap8

 

Hlasování bylo ukončeno.

Chodov - ZUŠ Chodov

Počet hlasů: 577

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz