přeskočit k navigaci »

Bytový dům Křižíkova ulice

Bytový dům Křižíkova ulice
Stavba číslo:S02
Název stavby:Bytový dům Křižíkova ulice
Přihlašovatel:BAU-STAV a.s.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Bytový dům
Období realizace
(Zpracování projektu):
08/2011 - 06/2016
Investor:BS-VICTORIA s.r.o.
Architekt:Ing. arch. Patrik Danda
Projektant:ARCH 99 s.r.o. - Mgr. Libuše Dvořáková
Zhotovitel:BAU-STAV a.s.

Bytový dům je postaven v ulici Křižíkova v Karlových Varech, na st.p.č. 1780/1 v katastrálním území Karlovy Vary. Lokalita se nachází v ochranném pásmu I. stupně I A (dříve v ochranném pásmu 1. stupně a v zóně nejvyšší ochrany proti ropě a ropným produktům) přírodních léčivých zdrojů lázeňského města Karlovy Vary.

Celkovým vzhledem i historizující fasádou objekt vychází z architektury lázeňských domů a vil Karlových Varů. Je citlivě zasazen do okolní zástavby. Tomu odpovídá i výběr materiálů, kdy jsou osazena například dřevěná členěná okna, jako krytina použita taška bobrovka, na fasádu použity tradiční silikátové materiály.

Objekt je šestipodlažní novostavba s jedním podzemním podlažím (garáže), a s pěti nadzemními podlažími. Objemově je řešen objekt jako dvě samostatné věže A a B, propojené v úrovni 1 PP a 1 NP. Ve 1 PP jsou umístěny garáže, strojovna vzduchotechniky, strojovna bazénové technologie, plynová kotelna, elektrorozvodna (silnoproud) a skladovací prostory. V 1 NP až 5 NP jsou umístěny bytové jednotky, bazén, wellness a společné prostory schodišť. V každé věži objektu je umístěn osobní výtah, ve věži B je navíc výtah jídelní.

Konstrukčně je objekt tvořen zděnými stěnami z dutinových cihelných tvarovek a monolitickými stropy. Suterén je celý monolitický, objekt je založen na základové desce. Krov je kombinací ocelové konstrukce a klasického dřevěného krovu.

Vnitřní stěna a stropy jsou omítnuté hladkou sádrovou omítkou, v některých místnostech jsou stropní instalace zakryty sníženým sádrokartonovým podhledem. Vnitřní dispozice i technická zařízení objektu jsou v souladu s vysokými požadavky zahraniční klientely na výstavbu v oblasti bydlení. Luxusně a zároveň tradičně jsou řešeny schodišťové prostory. Obklad stěn a výzdoba stropů je citlivou kombinací přírodního mramoru, zdobných sádrových prvků a mosazných doplňků. Chodby osvětlují křišťálové lustry a dominantou většího ze schodišť je prosklená výtahová šachta. Dlažba je potom kombinací leštěné živých kreseb a sněhově bílého mramoru. Vnitřní dveře v provedení masiv-dub a jsou plné i částečně prosklené, s mosazným kováním a doplňky. Dalším z výrazných prvků stavby je vstupní hala s netradičně provedeným stropním osvětlením.

O vytápění objektu se stará dvojice plynových kotlů, v případě výpadku elektrické energie je jejich provoz a tím i vytápění objektu zajištěno osazením záložního zdroje napájení. Tepelná pohoda, která je řízena systémem měření a regulace, je zprostředkována kombinací konvenčních těles, podlahového vytápění a klimatizace. V objektu jsou provedeny rozvody silnoproudu, strukturované kabeláže, společné televizní antény, CCTV a centrálního ozvučení. Objekt je střežen kamerovým systémem a napojen na pult centrální ochrany.

Práce na stavbě proběhly v mimořádné kvalitě. V průběhu realizace byly případné změny operativně řešeny ve spolupráci s projektantem, zástupcem objednatele a technickým dozorem stavby. Budova se povedla jak architektovi, tak stavitelům. Byl přesně splněn záměr architekta i stavebníka a na první pohled nelze poznat, že jde o novostavbu. Nádherně zapadá mezi ostatní karlovarské vily, budovy, které se nachází v okolí.

Hlasování bylo ukončeno.

Bytový dům Křižíkova ulice

Počet hlasů: 313

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz