přeskočit k navigaci »

Březová - Hotel Green Paradise - přístavba bazénu a nástavba ubytovací části

Stavba číslo:S11
Název stavby:Březová - Hotel Green Paradise - přístavba bazénu a nástavba ubytovací části
Přihlašovatel:Stasko plus spol. s r,o,
Místo stavby:Březová č.p. 147, ul. Hamerská 3
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
02/2021 - 11/2021
Investor:Green Paradise Hotels s.r.o., Ing. Tomáš Káva
Architekt:ARCH 99 s.r.o., Mgr. Libuše Dvořáková
Projektant:ARCH 99 s.r.o., Ing. Arch. Vladimír Kužel
Zhotovitel:Stasko plus spol. s r.o., Petr Kopfstein
Stavbyvedoucí:Stasko plus spol. s r.o., Lukáš Kraka

Hotel Green Paradise - přístavba bazénu, nástavba ubytovací části

Stavba se nachází v obci Březová nedaleko lázeňského centra Karlových Varů a je součástí Wellness hotelu Green Paradise. Jedná se o budovu bazénu, která je jednopodlažní a nástavbu apartmánů, která je třípodlažní.

Objekt bazénu je řešen jako monolitická železobetonová konstrukce. Těleso bazénu bude provedeno jako vložená nerezová konstrukce. Založení budovy je provedeno na základové desce a základových pasech. Pod deskou je proveden drenážní a větrací systém, jehož trubky prochází základovými pasy. V prostoru prohlubně pro bazén je provedena samostatná železobetonová deska, do které jsou kotveny ocelové dílce bazénu. Vedle bazénu je pod deskou podlahy bazénové haly vytvořen prostor pro technická zařízení bazénu.

Bazénová hala je nesena železobetonovými sloupy vetknutými do základových konstrukcí. Dva volně stojící sloupy budou kruhového průřezu d=30cm. Přes sloupy jsou vedeny průvlaky. V krajních částech jsou obvodové stěny zděné z keramického zdiva. Na průvlaky po obvodě navazuje vodorovná římsa a atika střechy. Střecha haly je nesena příčně vedenými průvlaky s deskou. Na střeše je umístěna terasa s podlahou z betonové dlažby na terčích. Část terasy podél stávající budovy hotelu je zastřešena.

Uvnitř haly se nachází nerezový bazén o rozměru 14x5,5m a hloubce 1,1m. Voda v bazénu je vyhřívána na příjemných 29°C. Bazén je vybaven masážními prvky a chrličem vody. V bazénové hale se nachází pool bar a posezení na vyhřívaných lavicích. Z bazénu je krásný výhled z velkoformátových fixních oken. Součástí haly jsou také oddělené šatny se sprchou a WC pro muže a ženy. Vstup do haly je ze stávajícího wellness hotelu, kde došlo k drobným úpravám dispozice a doplnění recepce pro bazén.

Objekt nástavby ubytovací části má v místě nástavby 2 podlaží a jeho větší část bude postavena před stávajícím jednopodlažním objektem (přístavkem) technického zázemí hotelu. Základy jsou železobetonové dvoustupňové. Spodní stupeň je monolitický, horní stupeň je betonován do tvárnic pro ztracené bednění. Na stávající budově (přístavku) se v přední části vyskytovala trhlina naznačující posun levé stěny směrem doleva. Tato porucha byla stabilizována ocelovým táhlem vedeným uvnitř pod stropem poblíž přední fasády. Strop nad spodním podlažím je sestaven z panelů Spiroll tl. 25cm a v oblasti terasy ze stropních desek PZD. V místě obvodové stěny lodžie v horním podlaží jsou ve stropu umístěny ocelové nosníky, které jsou uloženy na železobetonových pilířích skrytých ve stěnách. Paty pilířů jsou vetknuty do základových pasů. Strop nad horním podlažím je sestaven z dřevěných I-nosníků s celoplošným bedněním z desek OSB. Po obvodě jsou vytvořeny římsy a atiky a dřevěných sloupků. Na ploché střeše je celoplošně položen polystyrén ze spádových klínů a jako finální krytina je použita kotvená PVC folie.

Uvnitř objektu se nachází 8 pokojů. Všechny severozápadní pokoje mají k dispozici prostorné lodžie a jihovýchodní pokoje ve druhém podlaží terasu. Celý objekt je propojen s budovou současného hotelu.

Hlasování bylo ukončeno.

Březová - Hotel Green Paradise - přístavba bazénu a nástavba ubytovací části

Počet hlasů: 62

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz