přeskočit k navigaci »

Boží Dar - rekonstrukce areálu bývalé celnice na muzeum Krušnohoří

Stavba číslo:P03
Název stavby:Boží Dar - rekonstrukce areálu bývalé celnice na muzeum Krušnohoří
Přihlašovatel:Město Boží Dar
Místo stavby:Boží Dar
Charakter stavby:Konverze a rekonstrukce historického objektu
Období realizace
(Zpracování projektu):
2023 -2025
Investor:Město Boží Dar, Ing. Jan Horník
Architekt:JURICA a.s., Tomáš Jurica, Ing. Anton Jurica
Projektant:JURICA a.s., Tomáš Jurica, Ing. Anton Jurica
Zhotovitel:neuvedeno - u projektu
Stavbyvedoucí:neuvedeno - u projektu

Studie konverze a rekonstrukce areálu bývalé celnice na  Božím Daru na muzeum Krušnohoří

Předmětem této studie je návrh konverze a rekonstrukce stávajících objektů bývalé celnice na adrese Boží Dar č.p. 167, Boží Dar. Projekt
lze rozdělit na 3 základní objekty. První je historický nevyužívaný objekt bývalé celnice se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím, ve
kterém by mělo vzniknout muzeum Krušnohoří a stal by se hlavním objektem v řešeném komplexu budov. Na první objekt navazuje ze
severozápadu druhý objekt a to novostavba s využitím jako kavárna s galerií v nadzemních podlažích a depozitářem v podzemním podlaží.
Novostavba by měla vzniknout na místě stávajících nevyužívaných garáží, které byly vystavěny pro potřeby celnice v 80. letech 20. století. Tento
nový objekt bude spojen s objektem muzea nadzemní prosklenou lávkou. Třetí samostatný objekt leží na jihozápadě od hlavního objektu. Ten
původně sloužil také jako garáže a vznikl přibližně v 70. letech 20. století, po přestavbě by měl sloužit jako nájemní prostor, sklad techniky a
zároveň by měl v podkroví poskytnout služební byty. Areál budov je pro potřeby muzea a přilehlých provozů dobře situovaný, viditelný a dopravně
dostupný. Leží nedaleko cyklotras, běžeckých tratí, autem je snadno dostupný ze silnice Boží Dar - Oberwiesenthal a nedaleko budovy je také
autobusová zastávka.
Ve výše zmíněném prvním objektu (objekt A) se v 1.NP nachází vstupní hala, na kterou navazuje recepce s gift shopem. Součástí 1.NP je
dále šatna se skladem, kancelář a denní místnost pro zaměstnance. V 1.PP se nachází WC pro návštěvníky, úklidový sklad, technické zázemí objektu
a samostatná expozice dětského důlního světa. 2. - 4.NP objektu slouží pro hlavní expozici muzea. Objekt má historickou i architektonickou
hodnotnou, která se bohůžel z velké části nedochovala, kvůli přestavbám v 60. - 90. letech. Historická fasáda s dřevěnými římsami, šambránami a
střídavým svislým a vodorovným laťováním se nezachovala a byla nahrazena. Návrh exteriéru řeší obnovu vnější historické fasády s replikou
původních fasádních prvků. Jediným novodobým, ale zato minimalistickým prvkem objektu je krytý prosklený vstup do 1.NP tvořen jednoduchou
dřevěnou konstrukcí. Dle návrhu by stávající plastové výplně okenních otvorů měly být nahrazeny dřevěnými s původním členěním.
Novostavba (objekt B) navazující na objekt muzea má jedno podzemní podlaží, přízemí a podkroví. Do objektu se vstupuje v přízemí. Ze
vstupu se vchází buďto do kavárny se zázemím nebo na vertikální komunikaci. Po vertikální komunikaci se dostanete do přízemí objektu, kde je WC
pro hosty kavárny a depozitář pro muzeum i galerii nebo do podkroví kde se nachází galerie. Podkroví novostavby je propojeno nadzemní lávkou s
objektem muzea. Objekt je jak hmotově tak materiálově řešen jako minimalistická moderní stavba s pro dané území typickou sedlovou střechou.
Kvůli extrémním povětrnostním vlivům bude jak na fasádu, tak na střechu domu použit antracitový falcovaný plech. Jako výplně otvorů budou
použity okna a dveře s hliníkovými rámy v odstínu antracit.
Solitérní objekt stávajících garáží (objekt C) na jihozápadě od hlavní budovy bude přestavěn tak, že v přízemí vznikne prostor pro
pronájem s vlastním zázemím pro nájemce (využití např. jako obchod, půjčovna, atd..), dále zde bude sklad pro vnější vybavení areálu a součástí
skladu bude dílna. Podkroví se kompletně přestaví, bude navýšeno a sklon střechy bude stejný jako u objektu kavárny. V podkroví nově vzniknou
dva byty s dispozicí 2+kk, které budou přístupné z vnějšího schodiště. Hmotové i materiálové ztvárnění objektu je stejné jako u novostavby kavárny
s galerií, tudíž na fasádě i na střeše je uplatněn antracitový falcovaný plech a výplně otvorů jsou z hliníkových rámů v odstínu antracit.
Svislé konstrukce: - objekt A: cihelné a kamenné zdivo
+ skladba dřevěné historické fasády
- objekt B: cihelné tvarovky (např. Porotherm 25 P+D)
+ izolace MW 200mm
- objekt C: cihelné zdivo
+ izolace MW 200mm
Vodorovné konstrukce: - objekt A: stávající (železobeton/dřevěné trámy)
- objekt B: monolitický železobeton
- objekt C: monolitický železobeton
Fasáda: - objekt A: replika původní historické dřevěné fasády
- objekt B: falcovaný plech - barva antracit
- objekt C: falcovaný plech - barva antracit
Výplně otvorů: - objekt A: dřevěná s historickým členěním a profilací (bílé, světle béžové)
- objekt B: hliníková - barva antracit
- objekt C: hliníková - barva antracit
Střešní krytina: - objekt A: plechové šablony - barva antracit
- objekt B: falcovaný plech - barva antracit
- objekt C: falcovaný plech - barva antracit

Dokumentace.pdf (494.07 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Boží Dar - rekonstrukce areálu bývalé celnice na muzeum Krušnohoří

Počet hlasů: 310

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz