přeskočit k navigaci »

Boží Dar - kostel sv. Anny

Stavba číslo:H02
Název stavby:Boží Dar - kostel sv. Anny

Původní dřevěný kostelík sv. Anny byl vystavěn patrně již ve 30. letech 16. století ve svahu nad hornickou osadou Vintířov, pozdějším svobodným městečkem Boží Dar (Gottesgab). Dřevěná stavba špatně odolávala drsnému podnebí náhorní planiny Krušných hor a postupně chátrala. V roce 1593 byl proto na místě původního chatrného dřevěného kostelíku vystavěn pozdně renesanční kamenný kostel sv. Anny. V letech 1605-1607 byla následně ke kostelu přistavěna nová zvonová věž.

Po bitvě na Bílé hoře zde byla v rámci rekatolizace zavedena katolická duchovní správa a kostel sv. Anny přifařen ke kostelu sv. Jáchyma v Jáchymově. Teprve v roce 1737 byla při zdejším kostele založena samostatná farnost, ke které tehdy patřily vsi a osady Boží Dar, Český Mlýn, Háje, Kalter Winter, Klínovec, Komáří Vrch, Myslivny, Neklid, Rozhraní, Ryžovna, Špičák a Zlatý Kopec. Někdy po polovině 18. století však kostel vyhořel a jeho pozůstatky byly následně zbořeny. Do roku 1771 byl poté na jeho místě vystavěn nový pozdně barokní farní kostel sv. Anny podle návrhu pražského architekta Filipa Hegera.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci 2. světové války byla zdejší farnost zrušena a duchovní správa vykonávána z Jáchymova. Budova bývalé fary byla poté přeměněna na rekreační středisko Výstavby dolů uranového průmyslu. Zdejší kostel přestal být udržován a postupně chátral. Koncem 60. let 20. století byl nakonec zdevastovaný kostel z důvodu havarijního stavu a propadající se střechy veřejnosti uzavřen. Dokonce se tehdy uvažovalo o demolici objektu, obdobně jako tomu bylo v případě kostelů v Ryžovně a Loučné. Díky odporu místních obyvatel naštěstí z demolice sešlo.

V roce 1990 byla díky finanční pomoci německých rodáků provedena celková rekonstrukce zchátralého objektu a obnovený kostel byl následně znovu vysvěcen. Z důvodu nedostatku prostředků na údržbu však svatostánek opět postupně chátral. Roku 2013 byl po letech jednání kostel převeden do vlastnictví města Boží Dar, které přistoupilo k postupné rekonstrukci zchátralého objektu. V roce 2016 byla za účelem rekonstrukce a oprav kostela vypsána veřejná sbírka.

V letech 2017-2021 přistoupilo město Boží Dar k celkové rekonstrukci zchátralého kostela sv. Anny. Stavební práce provedla firma Jurica a.s. z Ostrova. V průběhu roku 2017 byl z kostela vystěhován mobiliář, v interiéru byly ponechány pouze oltáře, kazatelna, varhany a lavice. V roce 2018 byl po odstranění kamenných podlah proveden archeologický průzkum. Z důvodu havarijního stavu krovu nad lodí kostela bylo dřevo napadené dřevokaznou houbou vyřezáno a nahrazeno novým. Nad sakristii byla položena nová střecha. V roce 2019 byla položena repasovaná kamenná dlažba. Na střechu byla položena nová měděná krytina. Na věži byl vybudován nový krov, opravena zvonová stolice a na střechu položena měděná krytina. Původní vnější omítky byly osekány a opravila se korunní římsa. Současně probíhá restaurování dřevěných prvků. V roce 2020 byla dokončena rekonstrukce věže včetně zavěšení zvonu. Byly zahájeny práce na vytápění kostela a pokračovaly práce související s odvětráním kostela. Dokončily se práce na vnějších omítkách a v interiéru proběhlo restaurování vnitřních omítek a maleb a další restaurátorské práce. Veškeré stavební a restaurátorské práce byly dokončeny na konci června 2021 a kostel byl následně předán městu.

Pozdně barokní jednolodní kostel z lomového kamene s připojeným obdélným, polokruhově zakončeným presbytářem, je krytý plechovou valbovou střechou. V koutu mezi lodí a presbytářem na jižní straně kostela je připojena přízemní sakristie se zaoblenými nárožími. V hlavním západním průčelí kostela stojí předsazená hranolová zvonová věž, završená oplechovanou jehlancovou helmicí. Vnitřní prostor lodi kostela je sklenut českou plackou se štukovým zrcadlem doplněným nástropní malbou v podobě orla s českým znakem a dvěma mlátky. Presbytář je pak zaklenut nízkou valenou klenbou s nástropní malbou s motivem Panny Marie s dítětem a světci z počátku 19. století.

Jednotné pozdně barokní vnitřní zařízení ze 70. let 18. století tvoří vyřezávaný portálový hlavní oltář s novodobým obrazem sv. Rodiny na plátně. Po stranách jsou postaveny hodnotné pozdně barokní vyřezávané sochy sv. Václava, sv. Floriána, sv. Barbory a sv. Markéty. V nástavci oltáře je umístěna plastická skupina Nejsvětější Trojice. Při zkosených koutech lodi po stranách triumfálního oblouku jsou postaveny vyřezávané pozdně barokní postranní oltáře sv. Cecílie a sv. Jana Nepomuckého. Na pravém pilíři triumfálního oblouku je umístěna vyřezávaná rokoková kazatelna. Na kruchtě jsou postaveny varhany z roku 1892 od varhanářské firmy Rieger z Krnova. Nejcennější součástí vybavení interiéru je osmiboká cínová křtitelnice, dílo jáchymovského cínaře Leonharda Dürra z roku 1612.

Hlasování bylo ukončeno.

Boží Dar - kostel sv. Anny

Počet hlasů: 236

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz