přeskočit k navigaci »

Autosalon Eder - rozšíření areálu

Autosalon Eder
Stavba číslo:S07
Název stavby:Autosalon Eder - rozšíření areálu
Přihlašovatel:Auto Eder s.r.o.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
01/2016 - 03/2018
Investor:Auto Eder s.r.o.
Architekt:Ing. srch. Martin Plevný
Projektant:Ing. Petr Zítek - ARCUS PROJEKT s.r.o.
Zhotovitel:MVPSTAV, s.r.o.

Novostavba vychází z provozních požadavků investora na moderní zajišťování služeb v prodeji a opravách osobních automobilů prémiové značky Lexus. Objekt je rozdělen na dvě samostatně provozovatelné části. V jedné přední části, která se nachází v zorném úhlu návštěvníka, je prodejna osobních automobilů (showroom) se zvláštní předávací místností nových vozidel, recepcí, kancelářemi a originálními jednacími a návštěvnickými plochami. Druhá část, zahrnující celou zadní část objektu, je moderní servisní zázemí se čtyřmi stáními, skladovým hospodářstvím a sociálním zázemím pracovníků servisu. Vzhledem k tomuto provoznímu uspořádání má každá část objektu samostatný vchod. Objekt pro návštěvníky je bezbariérový.
Design objektu
Celkový design objektu vychází jednak z tvaru stavebního pozemku, ale především z architektonického a hmotového řešení sousedních objektů, které jsou stejného provozního charakteru. Od sousedního objektu prodejny a servisu vozidel Toyota je tento objekt oddělen nízkopodlažním účelovým objektem, který elegantně opticky i provozně propojuje oba dominantní objekty. Technicky přísně funkční celek objektu Lexus má dominantní prosklenou zavěšenou fasádu showroomu pohledu návštěvníka, která je designově umocněna originálním prvkem zvýrazňujícím určitou noblesu a dynamičnost prodávaných vozů Lexus. Z hlediska barevnosti venkovního provedení je upřednostněna černá barva včetně vnějších doplňků, jakými jsou designové informačními prvky pro návštěvníky. Černá barva a celkový design objektu je v souladu s filozofií firmy Lexus jako výrobce prémiových automobilů. Velmi designově zajímavě je řešen interiér prostoru showroomu Lexus, kde je na celé prodejní ploše vysoce lesklá dlažba, takže vidíte auto také zespodu, dále v části jednací naleznete originální designové nábytkové vybavení s velkorozměrovými obrazovkami kde si můžete sami nakonfigurovat své nové auto, ale také je zde velmi originálně řešen mnohaúrovňový strop showroomu s barevně variabilním osvětlením, které je řízeno speciálním softwarem společnosti Philips s ohledem na maximální úsporu elektrické energie. V neposlední řadě je výrazným designovým prvkem také velkoplošný obklad sociálního zázemí pro návštěvníky v kombinaci dřeva a černé barvy.
Základní údaje o stavbě
Servis automobilů:
Zastavěná plocha - 468 m2
Obestavěný prostor - 4 750 m3
Kapacita servisu - 4 místa
Autosalon:
Zastavěná plocha - 774 m2
Obestavěný prostor - 6 810 m3
Kapacita vozidel v showroomu - 5
Komunikace
Betonová dlažba - 1 732 m2

Technické řešení
Stavba je jednopodlažní s vestavěným částečným podlažím pro sklad servisu a sociální zázemí pracovníků servisu. Objekt je založen na základových pasech vetknutých do železobetonových pilot. Nosnou konstrukci objektu tvoří obvodové zdi z tvárnic Liapor. V čelní části objektu je nosná ocelová stěna pro uchycení prosklené fasády a části střešní konstrukce. Strop mezipater je z prefabrikovaných panelů Spiroll. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné příhradové vazníky. Zděné venkovní konstrukce jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem na bázi polystyrénu. Čelní část fasády objektu tvoří zavěšená prosklená fasády firmy Kalibra s požadovaným tepelným odporem. Nenosné vnitřní příčky jsou z tvárnic Ytong a skleněných prvků. Vytápění je podlahové s tepelnými čerpadly a akumulační nádrži. Tepelná čerpadla jsou s ohledem na určitou hlučnost umístěna na střeše objektu. Vzduchotechnické zařízení je doplněno rekuperací vzduchu. Odstavné plochy a komunikace jsou z betonové dlažby, které jsou odvodněny do retenční nádrže přes zařízení zabraňující případným ropným látkám znečistit dešťové vody. Objekt má vlastní čistírnu odpadních vod. Objekt splňuje veškeré požadavky na ochranu životního prostředí a minimální spotřebu energií.

Autosalon Eder.pdf (986.49 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Autosalon Eder - rozšíření areálu

Počet hlasů: 129

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz