přeskočit k navigaci »

Aš - výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb

Stavba číslo:S03
Název stavby:Aš - výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb
Přihlašovatel:Karlovarský kraj
Místo stavby:Město Aš, ulice Všehrdova 2242/1, ulice Nedbalova 1072/6
Charakter stavby:Stavba pro sociální účely
Období realizace
(Zpracování projektu):
Duben 2018 - duben 2019
Investor:Karlovarský kraj, Karlovarský kraj
Architekt:M Projekt Cheb, Ing.arch. Luboš Mašek, Na Vyhlídce 2506/30, Cheb 350 02, Ing.arch. Luboš Mašek
Projektant:M Projekt Cheb, Ing.arch. Luboš Mašek, Na Vyhlídce 2506/30, Cheb 350 02, Ing.arch. Luboš Mašek
Zhotovitel:ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary, neuvedeno - u projektu
Stavbyvedoucí:ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary, Svatopluk Tesař

Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši

Předmětem projektu byla novostavba dvou rodinných domů pro poskytování služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace.

Realizovány byly dva rodinné domy v Aši ulice Nedbalova a ulice Všehrdova.

Objekty jsou jednopodlažní, zastavěná plocha každého z nich je 124m2. Objekt je přízemní čtvercovitého půdorysu se stanovou střechou opatřen plechovou krytinou. Sklony střechy jsou 20 stupňů. Půdorysné řešení je přibližně ve tvaru čtverce, objekt má jeden vstup se zázemím (2x technická místnost) na vstupní chodbu navazují vstupy do dvou samostatných bytových jednotek. Jižní stranu domu tvoří částečně krytá terasa oddělená pro každou bytovou jednotku. Povrch fasády je z části obložen cihlovými pásky. V každém domku se nachází dvě individuální domácnosti po dvou uživatelích. V souvislosti s výstavbou byly realizovány přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, parkovací plochy, terénní a sadové úpravy. Celý

pozemek je oplocen a opatřen vjezdovou bránou a vstupními vrátky.

Hlasování bylo ukončeno.

Aš - výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb

Počet hlasů: 48

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz