přeskočit k navigaci »

Zpřístupnění zahrad františkánského kláštera

Františkánské zahrady
Stavba číslo:S09
Název stavby:Zpřístupnění zahrad františkánského kláštera
Přihlašovatel:Město Cheb
Místo stavby:Cheb
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
11/2015
Investor:Město Cheb
Architekt:Ing. arch. Martin Plevný
Projektant:ARCUS PROJEKT s.r.o. - Ing. Petr Zítek
Zhotovitel:CHETES s.r.o.

Zahrady se nacházejí uvnitř komplexu františkánského kláštera, jehož počátky spadají do poloviny 13. století. Rajský dvůr je obklopen křížovou chodbou ze 14. století s pozdější barokní nástavbou. Vnitřní zahrada je lemována ze tří stran barokními fasádami z počátku 17 a 18. století. Vnitřní komunikace prochází síní s renesančním sloupem a klenutím z roku 1630.

Od doby, kdy se klášter včetně kostela Zvěstování Panny Marie stal majetkem Města Chebu, jsou prostory křížové chodby, rajský dvůr a kostel spolu s klášterní knihovnou přístupny veřejnosti od května do konce září.

Cílem akce byla revitalizace rajského dvora uvnitř křížové chodby kláštera a zpřístupnění dosud veřejnosti neznámé vnitřní zahrady. Dále byly opraveny fasády kolem zahrady a vnitřní komunikační prostory a zázemí personálu. Vnitřní zahrada je nově přístupná i z dříve upravených a oblíbených klášterních zahrad vedle městského dvora u Hradební ulice.

Rajská zahrada

V rajské zahradě byl odstraněn kačírkový zásyp v celé ploše dvora a rozebrán nefunkční poškozený a rozpraskaný obvodový okapní chodníček z břidlicové dlažby položené do prostého betonu. Ve dvoře byly patrné zásahy dřívějších archeologických průzkumů. Dešťová kanalizace ze střech kolem dvora byla nefunkční.

Nové řešení spočívalo v rozšíření a přeložení břidlicové dlažby po obvodu dvora do kamenného lože a symbolické rozvržení mlatové cestní sítě dvora ve tvaru kříže s centrální půdorysně zvýrazněnou plochou s ozdobnou výsadbou. Trávníkové plochy v rozích dvora byly doplněny výsadbou zimostrázů, které lemují rozšířenou plochu ve středu kříže. Ve dvoře byly osazeny 4 nové atypické lavičky.

Vnitřní zahrada

Vnitřní zahrada byla po léta neudržovaným a nepřístupným prostorem, který pro svoji skrytou polohu v rámci areálu kláštera nebyl veřejnosti znám.

Byla navržena cestní síť chodníků z kamenné nepravidelné dlažby podél stran zahrady s ponechanou centrální zatravněnou plochou. Okrasné záhony jsou rozvrženy podél stěn fasád, od kterých jsou odděleny podélnými anglickými dvorky s dřevěným roštovým záklopem. Okrasné záhony jsou osázeny mnoha rostlinami a rododendrony buď v mulčovací kůře, nebo v kamenném záhonu. Záhony jsou dále osázeny vyššími vzrostlými tvarovanými keři (cypřiše), které prostorově dělí okraje zahrady. Na fasádě obrácené k jihu je osazena treláž s popínavými rostlinami. Zahrada je dále vybavena 5 ks typových laviček a 2 ks odpadkových košů. Celou zahradu východním směrem uzavírá kamenná opěrná dělící zeď s nově upravenou korunou. V rámci provádění stavby byla objevena velmi stará kamenná studna, která byla zakryta žulovými kamennými deskami v úrovni dlažby.

Vnitřní stavební úpravy

Vnitřní propojení mezi dvorem a zahradou je vedeno severním traktem přes sloupovou síň s dřevěným barokním schodištěm. Prostor byl v minulosti opatřen betonovou mazaninou a dožilým hygienickým zázemím personálu. Ve sloupové síni a přilehlé chodbě byla položena keramická historizující ručně dělaná topinková dlažba do maltového lože. Byly opraveny povrchy místností a upraveny instalační rozvody včetně nových svítidel. Byly nově řešeny i prostory hygienického zázemí.

Oprava fasád vnitřní zahrady

V rámci úprav zahrad byly opraveny i fasády, na nichž současně proběhl stavebně historický průzkum, který určil další postup a finální barevnost. Byly opraveny omítky a štuky a naneseny nové ručně vyráběné vápenné nátěry. Kamenná ostění okenních otvorů byla opravena, opatřena vápenným šlemem a nátěrem včetně nátěru okenních výplní.

Hlasování bylo ukončeno.

Zpřístupnění zahrad františkánského kláštera

Počet hlasů: 388

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz