přeskočit k navigaci »

Zázemí vstupu do Štoly č. 1 v Jáchymově

Stavba číslo:S20
Název stavby:Zázemí vstupu do Štoly č. 1 v Jáchymově
Přihlašovatel:Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje
Místo stavby:Jáchymov
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
05/2015 - 10/2015
Investor:Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje
Architekt:Ing. Jan Woletz
Projektant:Ing. Jan Woletz
Zhotovitel:IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.

Štola č. 1 byla ražena v rámci rozsáhlých průzkumných prací bývalými Jáchymovskými doly. Ražba byla zahájena dne 1. 7. 1952, čelby štoly ve vzdálenosti 230 m od portálu bylo dosaženo dne 1. 9. 1952. Ve vzdálenosti 178 m od portálu byla jižním směrem vyražena rozrážka v délce cca 50 m, která zachycuje vydobytý prostor na žíle Evangelist z doby dobývání barevných kovů v 16. století. Ve vzdálenosti cca 190 m od portálu prochází štola žílou Evangelist. Čelby jižní sledné chodby bylo dosaženo dne 1. 12. 1953, čímž pravděpodobně skončily na štole razicí práce.

Při práci na Štole č. 1 pracovali i političtí vězni, o čemž svědčí i použití tzv. katrů, které měly zabránit útěku vězňů z dolu.

V polovině 90. let zpřístupnila skupina nadšenců, sdružených v hornickém spolku Barbora ústí Štoly č. 1. Cílem spolku bylo zřídit na Štole č. 1 hornický skanzen. Členům spolku se do roku 2005 podařilo získat pronájem pozemků od města Jáchymov a štoly od státního podniku Diamo SUL Příbram. Spolku se ale nepodařilo získat dostatek finančních prostředků, a proto v roce 2005 došlo k dohodě a správu areálu a štoly převzal Krajský úřad Karlovarského kraje, který je zřizovatelem Muzea Sokolov. Rada města Jáchymov odsouhlasila na svém zasedání pronájem pozemků Muzeu Sokolov, na dobu určitou do 31. 7. 2055.

V létě roku 2006 započaly stavební práce v podzemí. V první etapě bylo provedeno odvodnění nad štolou, oprava vstupního portálu, instalace větrání a elektro rozvodů. Druhá etapa stavebních prací probíhala v roce 2007 a v jejím rámci proběhla demontáž kolejí, odvodnění a úprava počvy a nainstalovány byly jednotlivé druhy výztuží.

V roce 2008 proběhla třetí etapa - instalace nové kolejové dráhy. Od roku 2008 také v podzemí probíhají prohlídky pro veřejnost.

Součástí akce realizované v roce 2015 a přihlášené do soutěže Stavba roku Karlovarského kraje je vstupní budova, která slouží jako zázemí pro vstup do samotné štoly. Zároveň zde byla vybudována malá expozice upozorňující na politické vězně pracující nedobrovolně v 50. letech minulého století v Jáchymovských dolech. Vstupní budova je řešena ve stylu dřevěných typových lágrových baráků. Jde o přízemní objekt rozměrů d 18,8 m, š 8 m, v 3,8 m. Budova obsahuje zázemí pro pracovníky, sociální zařízení, muzejní a přednáškovou místnost, sklad a velkou krytou terasu.

Areál je nově oplocen. Bylo nahrazeno nefunkční náznakové oplocení. V areálu jsou také nově postavené 3 strážní věže, včetně části dvojitého oplocení tzv.koridoru.

Dále byla v rámci projektu realizována obnova tzv. Mauthausenských schodů, po kterých vězňové scházeli z lágru Svornost k šachtě Svornost. V místě bývalého lágru Svornost byla vybudována symbolická lágrová brána s kusem lágrového oplocení a strážní věží, a znovuobjevena a vyčištěna lágrová korekce.

V blízkosti lágru Svornost byl opraven portál dolu Vysoká jedle, který tak bude další zastávkou turistů při cestě po areálu.

Akce byla financovaná z prostředků ROP Severozápad a Karlovarského kraje.

 

 

V České republice existuje jako památka na 50. léta 20. století pouze vzorový obnovený tábor Vojna u Příbrami. Osud druhého místa- NKP Věž smrti v Ostrově, která je ve správě Konfederace politických vězňů, je vzhledem k nedostatku finančních prostředků nejasný.

Cílem projektu proto bylo vytvořit autentický protipól táboru Vojna jako doklad tohoto temného období naší novodobé historie města Jáchymov. Projektant úzce spolupracoval s Konfederací politických vězňů s důrazem na autenticitu jednotlivých částí stavby.

Kromě výchovného charakteru je nutné vyzdvihnout přínos pro cestovní ruch města Jáchymov a celé oblasti, kdy návštěvníci mohou kromě Královské mincovny (pobočky Karlovarského muzea), kde se mimo jiné seznámí se slavným obdobím města Jáchymov v 16. století, které souviselo s těžbou stříbra, také navštívit autentickou štolu z 50. let minulého století a zároveň památná místa v místě bývalého lágru Svornost.

Do budoucna se uvažuje (v rámci příštích projektů) o tom, že se prodlouží návštěvnický okruh ve Štole č. 1 do tzv. stařin a tím i do prostor, kde se těžilo v 16. století stříbro.

To ještě více zvýší atraktivitu celého areálu pro cestovní ruch. Areál je součástí Krajinné památkové zóny Jáchymov, která je součástí projektu Montánní krajina Krušnohoří nominované na seznam UNESCO.

Částí areálu také prochází po žluté turistické značce naučná stezka „Jáchymovské peklo", jejíž informační cedule byly v roce 2015 obnoveny spolkem Političtí vězni.cz. Na cedulích se také nacházejí QR kódy vytvořené v rámci projektu Cíl 3 Muzeem Sokolov.

Hlasování bylo ukončeno.

Zázemí vstupu do Štoly č. 1 v Jáchymově

Počet hlasů: 201

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz