přeskočit k navigaci »

Zámek Hazlov

Rekonstrukce bývalého zámku Hazlov
Stavba číslo:H06
Název stavby:Zámek Hazlov

První písemná zmínka o obci Hazlov pochází z roku 1224, kdy se připomíná Bedřich z Hazlova, který založil první hrad a jeho potomci jej drželi až do počátku 15. století. Během 14. století prodělal hrad přeměnu z románského na gotický.

V 17. Století byl hrad přestavěn na zámek, to bylo v období renesance a baroka.

Po válce začal Zámek chátrat a v 60.tých a 70.tých letech byl částečně zbořen. Na objekt zámku byl dokonce vydán demoliční výměr, k samotné demolici už ale naštěstí nedošlo. Naopak, celý areál zámku včetně bývalé zámecké zahrady byl zapsán do seznamu kulturních památek ČR a začala jeho pozvolná obnova.

Od roku 2009 se postupně zastřešovaly budovy, které ještě stály. V roce 2016 byl zrealizován Projekt založení parku u zámku v Hazlově. Na ploše zarostlé kopřivami byl vybudován nádherný zámecký park. Na pozadí s krásnou kulisou zámku se konají svatební obřady.

V roce 2017 obec dostavěla schodišťovou věž zámku, v roce 2018 bylo provedeno její zastřešení. Rok na to byla opravena druhá schodišťová věž, která zpřístupňuje renesančně barokní krov.

Rekonstrukce nového obecního úřadu byla zahájena v srpnu 2018. Zpočátku práce probíhaly podle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, brzy ale bylo zjištěno, že bude nutné projekt opravit. Jednak nerespektoval úplně potřeby obecního úřadu, ale hlavně neřešil podstatné závady, které byly v průběhu rekonstrukce odhaleny.

Bylo potřeba původními technikami opravit renesančně barokní krov z konce 17. století nad jižní částí knihovny. Dřevo na nové, ručně tesané trámy bylo vytěženo v obecních lesích. Krov byl postupně rozebrán a opět postaven. Trámy, které bylo možno opravit byly doplněny novým materiálem, ostatní byly vyměněny celé.

I původní pavlač musela být celá demontována a podle dobových fotografií postavena její replika.

Byla změněna dispozice knihovny a vznikl tak zajímavý, otevřený a odstupňovaný prostor, který může být využit pro menší kulturní a společenské akce.

Toalety pro knihovnu byly přesunuty do zadní části budovy a jsou přístupné z nádvoří. Mohou být využívány při venkovních akcích a také návštěvníky Kostela Povýšení sv. Kříže.

Celá dřevěná konstrukce mansardy nad severním křídlem musela být vyměněna, protože by již neunesla novou střechu. Na některých místech musela být zhotovena nová konstrukce podlahy.

Sklepy byly vyčištěny, doplněno chybějící zdivo, byly opraveny a doplněny původní kamenné dlažby. Tam, kde se kamene nedostávalo, byly použity cihly. Protože jsou sklepy pod úrovní terénu a bez izolace, je v nich poměrně vlhko.

Bylo zachováno také kamenné schodiště, kterému byla pemrlováním navrácena původní krása.

Do současnosti se dochovala jen tři původní okna, ta ostatní byla nahrazena replikami

Především díky opravě krovu, kterou není možno provádět ve špatných klimatických podmínkách se rekonstrukce celého objektu o 1,5 roku protáhla.

Nyní už jsou ale všechny práce na budově hotovy a chystají se práce na ploše před ní. Je připravena projektová dokumentace a jsou připraveny žulové dlažební kostky, za které patří veliký dík městu Aš, které je obci darovalo.

Hazlov letos oslaví 800 let od svého vzniku, a tak se zdá, že bude mít nejen své důstojné sídlo ale konečně i náměstí.

Další informace

Další informace

Hlasování bylo ukončeno.

Zámek Hazlov

Počet hlasů: 330

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz