přeskočit k navigaci »

Zámecký Theatron, Valeč

Zámecký theatron, Valeč
Stavba číslo:H02
Název stavby:Zámecký Theatron, Valeč

Výjimečný Theatron ve Valči je tzv. protoromantickou stavbou z období baroka. Vznikla v letech 1675-1726 během působení italských architektů F. Barelliho, později od roku 1701 vystřídaného G.A. Biana Rossou. Pravděpodobně jde o inspiraci některou z italských zahrad (např. Teatro Maximo z roku 1671 na ostrově Isola Bella). O významu svědčí to, že naproti theatronu byla umístěna první a nejvýznamnější valečská socha z dílny M. B. Brauna a to „Apoteóza hraběte Šporka" upomínající na Šporkovu návštěvu Valče v roce 1733. Sousoší směřuje právě k theatronu.

Theatron je vybudován na jižní straně relativně osamoceného vršku, který vždy vytvářel neobvyklý útvar v krajině. Theatron má tři patra a právě jižní část vrcholku byla v rámci krajinářských úprav odkopána, aby uvolnila místo hlavní barokní ose vedoucí od zámku k iluzivním branám a dále až na vrcholek se zříceninou Neuhaus (dříve barokní poustevnou). V prostoru obnaženého skalního masivu vznikla první dvě patra theatronu. Třetí patro bylo postaveno na stávajícím terénu, aby stavbu ještě více umocnilo. Každé patro theatronu bylo zděno jiným způsobem. Do povrchu byly zazdívány kamenné sochy, terakotové prvky nebo drahé kameny. Část odborné veřejnosti zastává hypotézu, že theatron nebyl jen prvkem na ose, ale tvořil hlavní centrum parku.

Výzkumné a stavební práce na obnově theatronu v zámeckém parku ve Valči začaly v roce 2021. Rekonstrukci provázel archeologický výzkum a restaurátorské práce zaměřené na sochařskou výzdobu. K průzkumu před zahájením vlastních stavebních prací bylo využito leteckého laserového skenování v kombinaci s geodetickým zaměřením, snímání z dronu nebo detailního průzkumu zdiva a souvisejících terénů.

Další informace

Hlasování bylo ukončeno.

Zámecký Theatron, Valeč

Počet hlasů: 616

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz