přeskočit k navigaci »

Základní škola Kolová

Základní škola Kolová
Stavba číslo:S08
Název stavby:Základní škola Kolová
Přihlašovatel:Stasko plus sro
Místo stavby:Kolová
Charakter stavby:přístavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
2022-2023
Investor:obec Kolová, Jakub Jiskra
Architekt:*, *
Projektant:ing.Dušek, *
Zhotovitel:Stasko plus s.r.o., Petr Kopfstein
Stavbyvedoucí:Stasko plus s.r.o., Petr Markof

Stavba se nachází v intravilánu obce Kolová. Jedná se o zastavěné území. Přístup k pozemku a objektu je zajištěn po hlavní komunikaci. Jedná se o Objekt vesnické školy – jde o dvoupodlažní budovou v tradičním stylu zděné architektury této části pohraničí. Členění fasády pravidelným uspořádáním okenních výplní, horizontálním vedením tvarovaných říms a jemným lemováním šambránami dodává výrazu budovy historizující nádech ovlivněný architekturou konce 19. Století (budova postavena v roce 1884).


Zřízení praktických učeben školy je řešeno nástavbou nového podlaží a přístavbou šachty výtahu k severní fasádě budovy. Výška nástavby a členění okenních ploch je z větší části dáno potřebou minimální světlé výšky učeben 3,30m a požadavky na denní osvětlení . Výtah slouží pro bezbarierový přístup. Zázemí tvoří WC s předsíněmi zvlášť pro chlapce a děvčata, sklad učebních pomůcek, kabinet, místnost, kde je umístěn náhradní zdroj pro výtah. Je upravena stropní konstrukce nad 2.np tak , aby přenesla zatížení učeben ve 3.np. Vložením ocelových nosníků a trapézových plechů s ponecháním dřevěných stropních trámů a rákosového podhledu.


Nástavba s valbovou střechou kopíruje původní tvar střechy. Nové podlaží je provozně propojeno se stávající školou stávajícím schodištěm a výtahem , který propojuje všechna podlaží objektu. Jsou zrealizovány dvě učebny s možností jejich oddělení mobilní příčkou. V učebnách prostory pro skupinovou výuku i pracovní koutky pro individuální práci v malých skupinách.

Hlasování bylo ukončeno.

Základní škola Kolová

Počet hlasů: 134

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz