přeskočit k navigaci »

Využití bývalé třešňovky pro rekreaci a environmentální osvětu

Využití bývalé třešňovky - navrhované řešení
Stavba číslo:P11
Název stavby:Využití bývalé třešňovky pro rekreaci a environmentální osvětu
Přihlašovatel:Město Loket
Místo stavby:Loket
Charakter stavby:Naučně zábavní stezka
Období realizace
(Zpracování projektu):
2022
Investor:Město Loket, Město Loket
Architekt:Ateliér PROPARK, Ing. Jiří Šindelář
Projektant:Ateliér PROPARK, Ing. Jiří Šindelář

Návrh byl vytvořen na základě mnoha terénních šetření ve vazbě na přírodní podmínky daného území tak, aby zde byly navrženy nevšední prvky převážně z přírodních materiálů místní provenience, doplňující dané lesní prostředí.

Terénní průzkum byl prováděn tak, aby bylo území pozorováno v různých denních dobách i ročním období.

Navrhované prvky jsou přizpůsobeny daným stanovištím z hlediska environmentálního, a také navrženy tak, aby dávaly návštěvníkům možnost se setkávat nebo se naopak izolovat a užívat si vlastního soukromí. Měli by odpovídat potřebám obyvatelů města Loket i návštěvníkům z jiných lokalit, ať se jedná o rodiny s dětmi nebo o jedince či skupiny. Navržené prvky a kompozice jsou tvořeny převážně ze dřeva či kamene místní provenience, v jednoduchém přírodním, ale originálním designu.

První, co kolemjdoucího člověka naláká k bližšímu prozkoumání prostoru Třešňovky, budou dřevěné vstupní brány, umístěné u tří vchodů na úpatí území. Při vstupu z východu a severu, od silnice vedoucí do Horního Slavkova či Starého Sedla, projde člověk jednou z nich. Po strmém vystoupání se dostane až k hlavnímu vyhlídkovému místu (podél stezky bylo z bezpečnostního hlediska navrženo nové zábradlí a terénní schody, které doplní již stávající).

V rámci celého areálu bude vybudováno celkem 26 zastavení (naučné tabule, broukoviště, geomorfologický model krajiny, kamenné kompozice větvové chýše apod.), které budou návštěvníkům sloužit jak ke vzdělávání – naučné a environmentální prvky, tak k aktivní zábavě. Celý areál je navržen tak, aby se stal organickou součástí prostředí, zároveň se jedná o z hlediska pojetí o unikátní projekt, který nemá minimálně v Karlovarském kraji obdoby.

Hlasování bylo ukončeno.

Využití bývalé třešňovky pro rekreaci a environmentální osvětu

Počet hlasů: 199

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz