přeskočit k navigaci »

Výstavba zastávky Karlovy Vary aréna

Výstavba zastávky Karlovy Vary aréna - po dokončení
Stavba číslo:S27
Název stavby:Výstavba zastávky Karlovy Vary aréna
Přihlašovatel:Správa železnic, s. o.
Místo stavby:Trať 149 Mariánské Lázně - Karlovy Vary dolní nádraží
Charakter stavby:Novostavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
8/2020 – 6/2021
Investor:Správa železnic, s. o., Ing. Petr Kolář
Architekt:H-PRO GEO s.r.o., Lucie Budaiová, DiS.
Projektant:Chládek & Tintěra, a.s. Ing. Jan Kokeš
Zhotovitel:STRABAG Rail a.s., Bořivoj Leszko
Stavbyvedoucí:Správa železnic, s. o., Milan Vyskočil

Účel stavby:

Nová zastávka byla zřízena za účelem lepší dostupnosti areálu sportoviště (hokejový stadion, plavecké bazény, fotbalový stadion, dětský dopravní areál) v rámci drážní dopravy. Vzhledem ke své poloze je zastávka velmi atraktivní pro všechny uživatele sportovního areálu, pro místní obyvatele a také pro turisty, jelikož v blízkosti se nachází cyklotrasy a turistické trasy.

Umístění zastávky je v souladu s umístěním zastávky dle „Územní a koncepční studie nové železniční zastávky v Karlových Varech" vypracované pro statutární město Karlovy Vary.

Popis stavby: V rámci stavby byl rekonstruován železniční spodek a svršek v nutném rozsahu.

Bylo vybudováno nové bezbariérové mimoúrovňové nástupiště v délce 100 m s výškou nástupištní hrany 550 mm, postaveny byly nové osvětlené přístupové cesty (z čehož jedna je také bezbariérová), přístřešek pro cestující a informační a orientační systém.

V rámci stavby byl také přestavěn železniční propustek v km 51,462.

Stavba byla realizována z prostředků SFDI.

Hlasování bylo ukončeno.

Výstavba zastávky Karlovy Vary aréna

Počet hlasů: 74

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz