přeskočit k navigaci »

Výstavba urgentního příjmu nemocnice, Sokolov

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov
Stavba číslo:P07
Název stavby:Výstavba urgentního příjmu nemocnice, Sokolov
Přihlašovatel:Karlovarský kraj
Místo stavby:Sokolov
Charakter stavby:Občanská vybavenost - zdravotnické zařízení
Období realizace
(Zpracování projektu):
05/2022 - 04/2023
Investor:Karlovarský kraj, Ing. Petr Kulhánek
Architekt:TECHNICO Opava s.r.o., Ing. arch. Nikola Martiníková
Projektant:TECHNICO Opava s.r.o., Ing. Matěj Kudlík

Zpracovaná projektová dokumentace řeší výstavbu nového modelu urgentní péče z hlediska kvality, efektivity a dostupnosti, jehož podstatou je systematicky zajistit péči o akutní pacienty ze všech regionů kraje, a to v režimu trvalé dostupnosti 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. Jedná se o vybudování dvoupodlažní přístavby stávajícího pavilonu C nemocnice v Sokolově, kde bude umístěno oddělení urgentního příjmu.

Přístavba bude částečně (cca ¼ půdorysu) podsklepená, s jedním nadzemním podlažím. Plochá střecha bude doplněna o extenzivní vegetační souvrství max.tl. 120 mm, které bude napomáhat zlepšení mikroklimatu stavby. V 1. nadzemním podlaží urgentního příjmu se počítá s kapacitou 7-9 expektačních lůžek (z toho 1 v izolaci) a místností pro příležitostnou ambulanci a očistu pacienta. Expektační lůžka budou určená pro pacienty přivezené zdravotnickou záchrannou službou a pacienty, u nichž bude nezbytné poskytnout okamžitou akutní odbornou péči z důvodu náhlého závažného zhoršení zdravotního stavu. Zpracovaná projektová dokumentace řeší také rekonstrukci navazujících prostor v 1. podzemním podlaží pavilonu C stávající budovy. Do uvedených prostor budou přesunuty ordinace mamoscreeningu, EEG, EMG a Sono, které se v současné době nacházejí o patro výš. V 1. podzemním podlaží bude umístěna také ordinace praktického lékaře a interní ambulance včetně čekáren a hygienických zařízení pro pacienty i zaměstnance.

Celá přístavba je řešena jako železobetonová monolitická konstrukce v kombinaci sloupového a stěnového systému a stropní desky, jejíž spodní líc je bez hlavic a průvlaků a z horní strany je opatřena atikou. Založení přístavby je navrženo jako hlubinné na mikropilotách podporujících železobetonové monolitické základové pasy (pod stěnami), resp. patky (pod sloupy). V nepodsklepené části jsou navrženy pasy průřezu min. 500x1000 mm a patky výšky min. 1000 mm. V podsklepené části jsou navrženy pasy průřezu min. 500x500 mm a patky výšky min. 500 mm. Přístavba objektu bude částečně zapuštěna do okolního terénu. Stávající svah, na kterém je dopravní komunikace nemocnice mezi dalšími pavilony, bude zpevněna mikropilotami a záporovým pažením.

Celá projektová dokumentace týkající se výstavby urgentního příjmu byla vytvářena dle zásad a metod BIM (Building Information Modeling - proces tvorby a správy projektu založený na 3D modelu s databází parametrů přiřazených jednotlivým prvkům), na jejichž dodržování dohlížel investorem zasmluvněný projektový manažer BIM. Vzniklý informační model usnadní výměnu informací v rámci dalších fází realizace výstavby a následném používání a správě budovy.

Součástí projektu jsou také úpravy příjezdové a přístupové areálové trasy a sadové úpravy na pozemku od vjezdu do areálu k přístavbě urgentního příjmu.

Projektovou dokumentaci vyhotovila společnost: TECHNICO Opava s.r.o. se sídlem Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČO: 25849204.
Výkon činnosti projektového manažera BIM byl zajištěn společností: BIM Consulting s.r.o. se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 07254253.

Informace o objektu:
Zastavěná plocha                        1390 m2
Obestavěný prostor                     4485 m3
Předpoklad zahájení výstavby       2. polovina roku 2024
Předpokládaná doba realizace stavby   16 měsíců
Předpokládané náklady na realizaci     158 422 000 Kč včetně DPH
Hlavní znaky projektové dokumentace  návrh metodou BIM, přístavba ke stávajícímu pavilonu s řešením návazností, extenzivní střecha, mikropiloty

Půdorys 1.NP.pdf (1.79 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Výstavba urgentního příjmu nemocnice, Sokolov

Počet hlasů: 221

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz