přeskočit k navigaci »

Triangl Karlovy Vary

Stavba číslo:P5
Název stavby:Triangl Karlovy Vary
Přihlašovatel:Inplan CZ s.r.o.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
2016
Investor:Dynamic Trade Company s.r.o.
Architekt:Inplan CZ s.r.o. - Ing. Ota Řezanka
Projektant:Inplan CZ s.r.o. - Ing. Ota Řezanka, Ing. Petr Král

Záměr využívá strategické polohy volného trojúhelníkovitého pozemku v centru města vedle čerpací stanice ÖMV. Budova je navržena se čtyřmi patry a terasou. V prvním podlaží je umístěn autobusový terminál pro dálkovou dopravu (Praha, Plzeň, Chomutov, Cheb) a pro zájezdové autobusy. Druhé a třetí patro slouží pro parkování osobních vozidel, vzniká zde 400 parkovacích míst. Čtvrté patro je obchodní, lávkou je napojeno na Ostrovský most. Na střeše je terasa s restauracemi a kavárnami. Další lávka propojuje tuto terasu s parkem vedle druhé budovy Magistrátu.

Uvnitř budovy jsou dva výtahy, jeden v rohu u Ostrovského mostu, druhý v rohu směrem k Chebskému mostu. Vjezd je ze současné komunikace okolo čerpací stanice. Jeden vjezd je pro autobusy, druhý je společný vjezd pro osobní vozidla a výjezd autobusů a osobních vozidel. Podél řeky vzniká promenáda s podloubím, za nímž jsou uvnitř budovy autobusové zastávky. Po nábřeží vede také cyklostezka Ohře.

Náklady na realizaci stavby jsou odhadovány na 350 milionů Kč, přičemž zisk z provozování budovy vychází cca 50 milionů ročně. Návratnost investice je tedy přibližně 7 let.

Základní bilance objektu TRIANGL

  • Zastavěná plocha celkem 4254 m2
  • Plocha pro autobusy 1400 m2
  • Plocha pro parkování OA 4000m2 (400 parkovacích míst)
  • Plocha pro parkování cyklistů 90 m2
  • Plocha pro WC a retail 3500 m2
  • Plocha pro administrativu 754 m2
  • Plocha pro restaurace a kavárny (bez terasy) 1620 m2
  • Obestavěný prostor m3 4254x14,8 + 1620x4,9 = 70900 m3
  • Spojovací lávka do parku vedle druhé budovy magistrátu a k hornímu nádraží 194 m2
  • Spojovací lávka na Ostrovský most 122 m2

Možnost propojení s novým dopravním terminálem

Nový terminál veřejné dopravy je plánován na pozemku současného parkoviště u Varšavské ulice mezi Tržnicí a Becherplatzem. Magistrát města v současnosti nechal zpracovat architektonickou studii na dopravní terminál, jehož podrobnější řešení prozatím neznáme.

V koncepci řešené touto studií je v přízemí terminálu navržen přestupní ostrov MHD se čtyřmi zastávkami na obou stranách, dále čtyři zastávky pro příměstskou autobusovou dopravu. Další čtyři zastávky jsou přímo na ulici před budovou. V přízemí budovy jsou dále místa pro krátké zaparkování typu K+R (kiss and ride) a místa pro TAXI. V zadní části přízemí zůstává prostor pro parkování, zásobování a případný vjezd do podzemních parkovišť pod plánovaným náměstím v místě současné autobusové zastávky Tržnice. Další parkovací místa je možné vytvořit v podzemních patrech. V horních patrech mohou být obchody, kanceláře. Na střeše je uvažováno multikino se třemi promítacími sály.

Budova terminálu je propojena s železniční zastávkou a objektem TRIANGL zastřešenou lávkou. V lávce je uvažováno s pojízdným chodníkem délky 100m. Z parku pod Horním nádražím je možné pokračovat podchodem k nové nádražní budově. Na trase dlouhé 500 metrů by tak byly soustředěny veškeré dopravní uzly a parkovací kapacity s umožněním pohodlného a rychlého přestupu na jakýkoli dopravní prostředek (autobus, vlak, MHD, kolo).

Výhodou tohoto členění je odlehčení centru okolo Tržnice. Část autobusů a osobních vozidel nemusí zajíždět do dopravně exponovaného centra města a zůstane na druhém břehu u dostatečně kapacitního průtahu D6.

Celý komplex je koncipován jako výdělečný. Lze jej realizovat i bez dotací buď jako soukromé investice či jako investici města.

Hlasování bylo ukončeno.

Triangl Karlovy Vary

Počet hlasů: 973

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz