přeskočit k navigaci »

Studie rekonstrukce multifunkčního domu, Karlovy Vary

Studie rekonstrukce multifunkčního domu, Karlovy Vary
Stavba číslo:P04
Název stavby:Studie rekonstrukce multifunkčního domu, Karlovy Vary
Přihlašovatel:Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Místo stavby:T.G. Masaryka 820/42, Karlovy Vary
Charakter stavby:Administrativní objekt
Období realizace
(Zpracování projektu):
-
Investor:Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Ing. Kamil Mazánek
Architekt:BekArch s.r.o., Ing. arch. Jan Bek
Projektant:BekArch s.r.o., Ing. arch. Jan Bek

Řešený dům se nachází v širším centru Karových Varů na rohu ulic T.G. Masaryka a Varšavská. Jedná se o čtyřpodlažní administrativní objekt s aktivním parterem a střešní přístavbou. Cílem této studie je návrh rekonstrukce domu, která vychází z historie domu a současné okolní zástavby.
Dům byl postaven na přelomu 19. a 20. století. V roce 1896 byl dům navržen jako čtyřpodlažní objekt a mansardovou střechou (není známo, zda-li byl dle tohoto návrhu realizován). Za svou více než stoletou historii prošel řadou rekonstrukcí a zásahů, které výrazně změnily jeho původní podobu. Tyto rekonstrukce se netýkaly pouze materiálového řešení, ale bylo zasahováno do celkového objemu domu.

Architektonické řešení
Návrh rekonstrukce objektu počítá s přeměnou exteriéru objektu, odstranění novějších necitlivých zásahů a větší odkaz k historickému řešení stavby. To zároveň souvisí i s větším respektem k okolním objektům a začlenění do jedinečné zástavby Karlových Varů.

Při návrhu je vycházeno ze stávajícího stavu, který je zbaven ocelové konstrukce na nárožní fasádě, odstranění střešní nástavby a očištění parterové části o nevzhledný obklad. Nový stav je navržen v souladu s historickou podobou domu. Nejvíce je po konzultaci s Národním památkovým ústavem přihlíženo ke stavu z roku 1951. Návrh však ještě více hledí na stávající karlovarskou zástavbu a snaží se zapadnout mezi okolní historické objekty. Jsou zde obnoveny a navrženy typické prvky karlovarské zástavby: horizontální členění parteru, dřevěná špaletová okna, úzké vysoké vikýře a sedlové střecha s typickou karlovarskou střešní krytinou.

Důležitým prvkem v návrhu je obnova vstupního pavilonku v nároží u Becherplatzu. Koncept opět vychází z historického řešení, kdy jednopodlažní půlkruhový pavilonek sloužil ke vstupu do prostoru v 1PP. Tato myšlenka je v návrhu zopakována a do exponovaného nároží je tedy vytvořen nový prvek půlkruhové hmoty. V přízemí slouží pavilonek jako vstup do komerčních prostor v 1PP. V nadzemních podlažích vytváří pobytovou lodžii a balkon, které rozšiřují nájemní jednotky a zvyšují jejich kvalitu i hodnotu. Půlkruhovým pavilonkem je v nároží vytvořena nová vizuální dominanta směřující k nově navrhované části města. Pavilonek je výrazně vertikálně členěn lizény. Díky velkému podílu prosklených ploch působí vzdušným dojmem a vytváří tak zajímavý kontrast s hlavní hmotou objektu.

Do třídy T.G. Masaryka jsou obnoveny výkladce a sjednocený vizuál v parterové části. Hlavní vstup do objektu je přesunut do rizalitu po vzoru okolních objektů, čímž je i zvýšena přehlednost prostor a orientace. Výkladce jsou navrženy celoprosklené bez členění. Obnovením výkladců místo klasických oken je výrazně zvýšena kvalita retailového prostoru v 1NP. Parterová část je v návrhu výrazně horizontálně členěna pomocí fasádního obkladu. Je navržen fasádní obklad ve formě vodorovných vln v barvách zbytku fasády. Zbytek fasády domu je ponechán ve stávajícím dekoru a členění. Objekt je pouze opatřen novou omítkou světle-krémové barvy s jemnou strukturou. Okna jsou navržena dřevěná špaletová s nadsvětlíkem v barvě RAL 1013 Perlově bílá. Ve stejném dekoru jsou poté navrženy i dřevěné dveře a výkladce do komerčních prostorů. Členění oken se poté prolíná celým objektem.

Je obnovena původní geometrie střechy, tedy šikmá sedlová střecha s valbovým nárožím. Obdobně je tomu tak i u sousedních objektů. Objekt tedy lépe zapadá do střešní krajiny lokality. Tomu napomáhá i obnova střešních vikýřů, které jsou v Karlových Varech typické. Vikýře také napomáhají lepšímu využití podkrovního prostoru. Vikýře jsou užší a vyšší proporce s římsami a členěním jako zbytek fasády. Okna jsou poté užší, než okna na fasádě s jednodušším horizontálním členěním. Střešní krytina je navržena z břidlice, případně vláknocementových šedých šablon. Tato krytina je použita  i na střechách a bocích vikýřů. Čelo vikýřů je v omítce, stejně jako zbytek objektu.

Půdorys.pdf (266.88 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Studie rekonstrukce multifunkčního domu, Karlovy Vary

Počet hlasů: 315

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz