přeskočit k navigaci »

Stáčírna nápojů Bofillex, Citice

Stáčírna nápojů Bofillex Citice
Stavba číslo:S26
Název stavby:Stáčírna nápojů Bofillex, Citice
Přihlašovatel:SUAS stavební s.r.o.
Místo stavby:průmyslový areál Citice
Charakter stavby:výrobní hala
Období realizace
(Zpracování projektu):
1-12/2023
Investor:Sokolovská uhelná, p.n.,a.s., Ing. Stanislav Dohnal
Projektant:P-TiP, Ing. Pavel Heinz
Zhotovitel:SUAS stavební s.r.o., Ing. Libor Vrána, Radek Behina
Stavbyvedoucí:SUAS stavební s.r.o., Radek Behina

Výrobní hala
jedná se o vnitřní stavební úpravy pro změnu užívání stávajících výrobních a skladovacích prostorů haly (původně provoz na výrobu mýdla), a expediční a skladovací prostory k účelu zřízení stáčírny nápojů BigShock, kde bude instalována linka na výrobu nealkoholických a slabě alkoholických nápojů typu radler.

Technické plyny
stavba odpařovací stanice dusíku a CO2

Komunikace a zpevněné plochy

Hlasování bylo ukončeno.

Stáčírna nápojů Bofillex, Citice

Počet hlasů: 108

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz