přeskočit k navigaci »

SPA hotel Thermal - Areál Bazén, Karlovy Vary

SPA hotel Thermal - Areál Bazén
Stavba číslo:S17
Název stavby:SPA hotel Thermal - Areál Bazén, Karlovy Vary
Přihlašovatel:Thermal-F, a. s. K.Vary
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:sport a relax centrum, sauny, bazén
Období realizace
(Zpracování projektu):
2021 -2023
Investor:Thermal-F, a. s., Vladimír Novák, gener. ředitel
Architekt:Ranný architekt s. r. o, Praha, Ing. arch. Mojmír Ranný
Projektant:Specta s. r. o, Ústí nad Labem, Ing.Martin Gazda
Zhotovitel:Trigema Building a. s., Praha, Ing.Luděk Kadlíček
Stavbyvedoucí:Trigema Building a. s. , Praha, Ing.Miroslav Hendrych

Historie

Objekt „Areál Bazén" umístěný na okraji vnitřního lázeňského území, v městské památkové zóně jako součást hotelového komplexu Thermal byl ve výstavbě od roku 1968 a uveden do provozu na jaře 1976. Spolu s přilehlým hotelem následně od roku 1977 sloužil jako hotelový bazén s přístupem pro veřejnost. Bazén byl v průběhu let částečně plněn filtrovanou Vřídelní vodou v objemu 5-15 %. Objekt prošel částečnou rekonstrukcí v letech 1992-1993. Technický stav budovy spolu s narůstajícími náklady na opravy a neekonomickým provozem vyústil v uzavření areálu v roce 2015. Nové využití celého areálu se začalo připravovat od roku 2017.

Rekonstrukce

Záměrem modernizace bylo vytvoření veřejného relaxačního areálu, nejen pro hosty hotelu Thermal, ale i pro širokou veřejnost. Snahou bylo zachovat původního genia loci, umožnit efektivní správu areálu a návštěvníkům celoročně nabídnout unikátní bazén se 100% obsahem vřídelní vody o teplotě 38°C. Rozhodnutí o provedení kompletní rekonstrukce celého areálu bylo podpořeno posílením kapitálu společnosti ze strany akcionáře a současně bylo využito částečné financování modernizace úvěrem a dotací z Evropské unie z Fondu soudržnosti, Operačního programu Životní prostředí na snížení energetické náročnosti budovy a technologií. Prostorové uspořádání, dispoziční změny reflektují změnu užívání a reagují na aktuální technické normy a požadavky provozu.

Energie

Část rekonstrukce se zaměřila na snížení energetických nákladů realizací zateplení objektu, výměnou skleněných výplní z původních jednoduchých na vakuová dvojskla včetně rámů, kompletní modernizací technologie větrání a novými hydro i tepelně izolačními skladbami teras a střech. Pod bazénovou vanou je umístěná moderní technologie zahrnující rekuperaci, zpětné získávání tepla a tepelná čerpadla, což tvoří objekt téměř tepelně soběstačným. V maximální míře se využívá odpadní teplo nejen z plaveckého bazénu, ze saun, ale zejména teplo z vřídelní vody. Pouze v extrémních klimatických podmínkách lze využít dodávek centrálního dodavatele tepla přes osazenou výměníkovou stanici.

Bazény a sauny

Pro bazénovou část byla využita původní betonová nádrž o rozměrech 50 x 16 m jako základ pro nové nerezové bazény. Vřídelní bazén 10x16 m (38 °C) a druhý sportovně relaxační bazén (30 °C) má rozměry 40x16 m. Vřídelní část s podvodními lavicemi je hluboká cca 90 cm. Větší bazén má ve své středové části 4 plavecké dráhy o délce 25 m a po obvodu osazená multifunkční podvodní lehátka, jež poskytují perličkovou masáž. Zážitek z bazénu doplňují chrliče a masážní trysky. Hloubka bazénu se pohybuje od 1 m do 1,3 m. Dětské brouzdaliště bylo zrekonstruováno do původní podoby včetně obkladů.

Vnitřní vestavbou byl vytvořen nový saunový svět zahrnující 6 typů saun a parní lázeň.

Restaurace a výtah

Nedílnou součástí byla i obnova gastronomických provozů - Snack baru a restaurace v nejvyšší části budovy. Při rekonstrukci byl zachován výtah spojující hotel s bazénovou částí.

Stavební prvky

Objekt budovy je tvořen z části betonovým skeletem s částečným zapuštěním do svahu (1.PP až 3.NP), který postupně z terénu přechází do ocelové konstrukce s trapézovými plechy položené na ocelové profily tvořící stropy a podlahy ostatních podlaží (4.NP, 5.NP). Dispoziční řešení objektu se významně nezměnilo. Do stávajícího objektu bylo vloženo nové schodiště propojující obě patra saunového světa s velkou odpočívárnou. Nový výtah bezbariérově propojuje prakticky všechny dosud nepřístupná podlaží. Podhled u ocelové části objektu je řešen hliníkovými lamelami v původním barevném odstínu a tvaru.

Celá rekonstrukce probíhala pod dohledem odboru památkové péče MMKV a NPÚ v Lokti.

Použité obklady RAKO, dlažba Buchtal ochozu bazénu, teras a betonový plášť budovy respektuje původní projekt a poslední rekonstrukci z roku 1992 prováděné se souhlasem autorky Ing. arch. Věry Machoninové. V rámci zvýšení požární bezpečnosti, dosažení potřebných hygienických podmínek a s ohledem na požadavky moderního provozu byla snaha o co nejvíce využít původní barevnosti materiálů. I tak byly v řadě případech zachovány původní betonové, obnažené stěny a využívány původní konstrukční materiály a designy (sklo, beton, reliéf prken, lamely, svítidla a další).

Byla provedena repase ocelových konstrukcí, čištěná laserem a opatřená nátěrem v původním barevném odstínu, stejnou technologií se provedlo vyčištění kačírkových panelů, a opatřeny nano nátěrem proti znečištění. K posílení nosnosti ochozu bazénu, a i s ohledem na stáří stavby a statický stav, byla z vysazené části ochozu bazénu odstraněna původní, těžká, betonová skladba a nahrazena konstrukcí s odlehčeným betonem. Barevnost skleněných výplní budovy i zábradlí byla dodržena v původním odstínu.

Budova má celkem 7 podlaží. Jednotlivá podlaží obsahují tyto funkční celky:

V 1.PP a 2.PP jsou umístěné zásobní nádrže na bazénovou i vřídelní vodu, na odpadní vodu, bazénová technologie, zásobníky TÚV, strojovna ÚT, část VZT, strojovna pro zpětné získávání tepla z odpadní vody a tepla z ochlazování vstupní vřídelní vody, z odpadního tepla saun vše pomocí tepelných čerpadel.

V 1.NP je umístěná venkovní, nerezová bazénová vana, dětské brouzdaliště, Snack bar a venkovní bar, relaxační terasa a travnatá plocha, ochoz bazénu, v budově jsou umístěné sprchy, sociální zařízení, vplouvací hala, plavčík, personální zázemí, šatny zaměstnanců, kanceláře.

Ve 2.NP je hlavní vchod do areálu, recepce, šatny hostů, převlékárny, toalety a sprchy, WC pro imobilní, boxy pro osobní úpravu s fény a zrcadly, strojovny VZT pro větrání šaten, ve zvýšeném 2.NP je vstup do saunového světa, do velké odpočívárny. Z tohoto podlaží vede nové vnitřní schodiště do 3.NP s dalšími saunami, ochlazovacím bazénkem a hlavní strojovnou VZT.

Venkovní část 3.NP obsahuje odpočinkovou terasu s propojením do vnitřního saunového světa.

1.NP3.NP jsou propojené novým bezbariérovým výtahem.

Ve 4.NP byla přistavěna nová strojovna VZT pro velkou část objektu, s rekuperací odpadního tepla ze saun a chlazení. V tomto podlaží je umístěné gastronomické zázemí pro bary a restauraci v 5.NP. Vstup do restaurace v 5.NP je přímo z terasy tohoto podlaží.

5.NP je zrekonstruovaná restaurace, původně kavárna. Kávová kuchyňka byla přestavěná na restaurační kuchyň s odpovídajícími zázemím. Ostatní prostory byly dispozičně zachovány.

Závěr

Areál bazénu hotelu Thermal po rekonstrukci opět poskytuje v Karlových Varech sportovně relaxační a rehabilitační služby s exklusivním výhledem na vysoké úrovni.

Při realizaci rekonstrukce byl kladen velký důraz na zachování a obnovu dochovaných architektonických prvků a uměleckých děl. Jedná se zejména o dílo „Tři prameny" od Ing. Arch. Květenského, nebo pískovcové sochy u hlavního vstupu do areálu s otiskem do protější betonové opěrné stěny od Miloslava Chlupáče.

Provedením kompletní rekonstrukce celého bazénového areálu, včetně všech technických zařízení a interiérových a exteriérových prací byl vytvořen plně funkční a udržitelný celek služeb s atraktivním výhledem na lázeňskou část města.

 

Hlasování bylo ukončeno.

SPA hotel Thermal - Areál Bazén, Karlovy Vary

Počet hlasů: 67

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz