přeskočit k navigaci »

Skatepark Cheb

Skatepark Cheb - vizualizace
Stavba číslo:P12
Název stavby:Skatepark Cheb
Přihlašovatel:Město Cheb
Místo stavby:Cheb
Charakter stavby:Sportovní a rekreační vyžití
Období realizace
(Zpracování projektu):
08-12/2020
Investor:Město Cheb, Mgr. Antonín Jalovec
Architekt:U/U studio s.r.o., Ing. arch. et Ing. Jiří Kotal
Projektant:U/U studio s.r.o., Ing. Martin Hrouda

Areál se nachází na parcele č. 457/1 k.ú. Cheb v blízkosti historických hradeb města. Díky jeho dobré dostupnosti z centra města má areál velký potenciál pro sportovní rozvoj
ve městě Cheb. Již zde můžeme najít zrekonstruovanou běžeckou dráhu pro atlety, lanové centrum nebo i cvičiště pro lukostřelbu.
V západní části je areál propojen s pravým břehem řeky pomocí lávky a rozhledny od známého architekta Davida Vávry. Vymezené území pro skatepark se nachází za hranicí aktivní záplavové zóny.

Inspirace pro tvorbu veřejných míst, jakým je i skatepark, je vždy přilehlé okolí a jeho vazby na řešené území. Naší filosofií je přistupovat ke každému návrhu samostatně tak, že každý skatepark je unikát, navržený přesně na míru danému místu. Proto i zde jsme se nechali inspirovat okolím a navrhli prostor, který navazuje na již upravený areál Krajinka. Žlutý probarvený beton komunikuje se žlutým tartanem běžecké dráhy a lemující podsvícená zídka s hradbami města v okolí. Kulaté výřezy v betonu navazují na stávající generel areálu tvořený
kružnicovým vymezením cest.

Plocha vymezeného území se nachází ve sportovně rekreačním areálu Krajinka na levém břehu řeky Ohře. Generel pěších cest v území je vějířovitého tvaru, který vychází z meandrovitého oblouku řeky a oválného tvaru běžecké dráhy. Na první pohled hezké uspořádání cest se však nedaří naplno využít umístěnými prvky pro sportovně- rekreační aktivity - streetball, stolní tenis, petanque a ruské kuželky. Ty pak působí nepatřičně, bez vztahu k okolí, náhodně umístěné v ploše, navíc bez dostatečného ostínění. To výrazně snižuje kvalitu jinak velmi atraktivních zařízení pro volný čas.

Návrh se snaží areál oživit a propojit sportovní plochu s již stávající odpočinkovou zónou. Křivky zpevněných ploch vychází z tvarů ostatních cest v parku tak, aby areál Krajinka působil celistvým dojmem. Stávající zeleň, mobiliář a vodní pítka jsou využita a upravena pro lepší fungování. (Přemístění stávajícího mobiliáře do vhodnějšího uskupení, vytvoření stínu nově vysazenými stromy a konverze jednoho pítka na fontánu). Vodní dílo bude v letních měsících fungovat jako ochlazovač vzduchu pro lepší mikroklima a zároveň jako herní prvek pro děti. V případě, že ve fontáně nebude voda, bude sloužit jako překážka ve skateparku. Skateplazu po obvodu lemuje zídka, která je obložena pálenou červenou cihlou a je podsvícena světly z betonové podlahy. Tím komunikuje s hradbami historického města, které se nachází na druhém břehu přes řeku Ohře. Navržený sportovní rekreační areál nabízí možnost aktivního využití i odpočinku jak sportovcům, tak široké veřejnosti.

Hlasování bylo ukončeno.

Skatepark Cheb

Počet hlasů: 267

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz