přeskočit k navigaci »

Šatny pro fotbalisty a obecní dům Studánka u Aše

Šatny pro fotbalisty a obecní dům Studánka u Aše
Stavba číslo:P13
Název stavby:Šatny pro fotbalisty a obecní dům Studánka u Aše
Přihlašovatel:Město Hranice
Místo stavby:Hranice - Studánka
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
neuvedeno - jedná se o studii
Investor:Město Hranice, Ing. Daniel Mašlár
Architekt:Ateliér KONCEPT, Ing. Petr Kostner
Projektant:neuvedeno - jedná se o studii, neuvedeno - jedná se o studii

Šatny pro fotbalisty a obecní dům Studánka

Jedná se o studii na rekonstrukci šaten pro fotbalisty a přístavbu tzv. Obecního domu.

Ten má mimo důstojného zázemí fotbalistů nabídnout obyvatelům částí Studánka a Pastviny prostor pro setkávání a pořádání společenských a kulturních akcí. Město Hranice žádným takovým prostorem v této osadě nedisponuje.

Stávající objekt šaten je tvořen železobetonovými panely, které zbyly při budování nedalekého sídliště. Šatny a především sociální zařízení jsou zcela nevyhovující. Studie tuto část zachovává, kdy zcela mění dispozici s ohledem na hygienické požadavky a požadavky soutěže. K této části je navržena přístavba, která má v přízemí sál pro cca 60 osob s barem a v podkroví nízkoprahové centrum, který mohou využívat jak místní spolky, tak i mládež.

Vzhled objektu respektuje sousední objekty, které mají v drtivé většině šikmou sedlovou střechu, ale zároveň byly zasaženy nějakou přestavbou či přístavbou. Toto se odráží i ve vzhledu navrhovaného objektu, který mimo to ostatní mírně převyšuje, čímž by měl upoutat návštěvníky a vymezit se od okolní zástavby.
https://youtu.be/8GiNqJ3blYU

Hlasování bylo ukončeno.

Šatny pro fotbalisty a obecní dům Studánka u Aše

Počet hlasů: 133

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz