přeskočit k navigaci »

Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice

Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice - po dokončení
Stavba číslo:S25
Název stavby:Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice
Přihlašovatel:Správa železnic, s. o.
Místo stavby:Traťový úsek Hájek - Dalovice
Charakter stavby:liniová dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
5/2020 - 04/2021
Investor:Správa železnic, s. o., Ing. Petr Kolář
Architekt:žadný, žádný
Projektant:H-PRO GEO s. r. o., Ing. Jan Kokeš
Zhotovitel:společnost Chládek & Tintěra, a.s., STRIX Chomutov, a.s., H-PRO GEO s.r.o., Petr Novák
Stavbyvedoucí:Chládek & Tintěra, a.s., Ing. Pavel Vlček

Účel stavby:
Účelem stavby sanace nestabilního náspového tělesa bylo trvalé zajištění stability drážního tělesa jako celku, včetně navazujícího tělesa po sanaci sesuvu, a vysokého stupně bezpečnosti provozu v předmětném úseku sanace. Tím byla také zajištěna dlouhodobá životnost této části trati.

Popis stavby:
V rámci stavby došlo ke zřízení nového železničního svršku, štěrkového lože včetně bezstykové koleje a výstroje trati.

Byla provedena přeložka kabelové trasy a zřízení nového trakčního vedení.

Dále došlo k demolici a výstavbě nového železničního mostu.

Stěžejní částí této stavby bylo zřízení trvalého odvodnění jednotlivých vrstev, odtěžení všech zcela nevyhovujících, degradovaných a neúnosných zemin a jejich nahrazení únosnou zeminou doplněnou o výztužnou konstrukci s lícovým ocelovým prvkem z Green Terramesh.

Rozhodující kapacitní a technické ukazatele:
Bylo odtěženo přes 200 tisíc tun materiálu na úseku dlouhém 1 km.
Pracovalo se 16 hodin denně na dvě směny.

Dokumentace.zip (191.82 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice

Počet hlasů: 80

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz