přeskočit k navigaci »

Rozhledna Rusalka

Rozhledna Rusalka
Stavba číslo:P4
Název stavby:Rozhledna Rusalka
Přihlašovatel:Atelier MONarch s.r.o.
Město Boží Dar
Místo stavby:Boží Dar
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
2014 - 2017
Investor:Město Boží Dar
Architekt:Atelier MONarch s.r.o. - Ing. arch. Marcela Plachá
Projektant:PONTIKA s.r.o. - Ing. Jan Procházka, Ing. Jakub Rudolský

Myšlenkou projektu je vybudování nové atraktivity obce (regionu) za předpokladu využití stávající dále nevyužívané stavby - torza větrné elektrárny, která je nejstarší na území tehdejšího Československa. Přeměna ocelového tubusu na novou vyhlídkovou věž souvisí i se záměrem obce asanovat stavbu, která se nachází na okraji obce a přímo u turisticky atraktivní Ježíškovy cesty. Projekt je přímou ukázkou konverze zchátralé stavby, vedoucí k "optickému odstranění" nevzhledného torza z krajiny i panoramatu města a jeho následného využití, které povede ke zvýšení cestovního ruchu v dané oblasti. Z rozhledny je možné vidět obec Boží Dar, přilehlé Božídarské rašeliniště, ale i dominanty vzdálenější krajiny jako jsou Božídarský Špičák nebo Klínovec. Je očekávána návštěvnost cca 40 000 návštěvníků ročně.

Architektonické řešení

Stávající ocelový tubus je doplněn o vyhlídkovou plošinu zavěšenou na jeho vrcholu, která je přístupná pomocí dvou nových venkovních točitých schodišť. Celá vyhlídková věž je pak „zabalena" do dekoračního ocelového pláště s horizontálními obručemi a síťovou výplní. Tato konstrukce stříbrné barvy má nejen designový efekt, ale skrývá také tubus - negativně vnímaný pozůstatek větrné elektrárny a zároveň slouží jako optická bariéra, která snižuje negativní pocity z výšky při stoupání na rozhlednu (tento princip byl ověřen na jiné již realizované rozhledně Cibulka). Silueta stavby stylizuje ve větru tančící vílu, od toho je odvozen název Rusalka. Věž bude řešena jako uzavíratelná a uzamykatelná, bude opatřena turniketem. Výška vyhlídkové plošiny je 24 m, celková výška rozhledny 29 m (36 m včetně technologického zařízení).

Konstrukční řešení

Základním nosným prvkem konstrukce je stávající tubus, na který jsou zavěšena točitá schodiště s nášlapy z pororoštu. Na horní části tubusu je ve výšce 24 m upevněna vyhlídková plošina, svařená z ocelových nosníků s podlahou tvořenou pororoštovými deskami. Plošina je zastřešena a je z ní umožněn přístup k vysílačům mobilních operátorů, které jsou umístěny na příhradové konstrukci na vrcholu tubusu. Vnější plášť rozhledny je dekorační a nemá nosnou funkci. Tvoří jej svislé obloukové prvky, horizontální prstence a síťové výplně. Protikorozní povrchová úprava ocelové konstrukce bude provedena zinkováním v přírodní barvě zinku. Vstup rozhledny je řešen předsazeným vstupním portálem, který chrání turniket a je zároveň jakousi vstupní bránou do prostor věže.

Stávající konstrukce bývalé VE elektrárny je tvořena ocelovým tubusem uloženým na betonovém základu. Gondola a vrtule VE byly v minulosti demontovány. Na vrcholu tubusu se místo toho nachází příhradový nástavec pro umístění antén. Tubus má kónický tvar, směrem nahoru se zužuje.

Nové prvky rozhledny budou tvořeny ocelovými prvky převážně z válcovaných profilů RHS a SHS. Schodišťové stupně a podlaha podesty budou tvořeny lisovanými rošty. Zábradlí na schodištích i na plošině bude tvořeno madlem z ocelové trubky a sloupky z ocelových plechů, výplň zábradlí bude tvořena sítí z nerezové oceli.

Z hlediska stability a únosnosti byla konstrukce posouzena dle platných předpisů.

Provozní řešení a technologie výstavby

Vzhledem k očekávanému provozu jsou na rozhledně navržena dvě schodiště, jedno pro výstup nahoru a druhé pro sestup dolů. Vstup na rozhlednu je řešen obousměrným plnorozměrným turniketem. Před vstupem bude umístěn automat na výdej vstupenek. Mimo dobu určenou investorem nebude přístup na rozhlednu umožněn.

Veškeré nové prvky ocelové konstrukce budou vyrobeny ve výrobní hale, po částech budou přiváženy na stavbu, kde budou spojovány do větších celků a poté budou osazeny do definitivní polohy. Aby bylo omezeno svařování na stavbě, bude co nejvíce spojů prováděno jako šroubované.

Historie původní větrné elektrárny

V roce 1992 byla na tomto místě postavena jedna z prvních větrných elektráren v Čechách o výkonu 75 kW (typové označení VE-75) vyrobená ve Vítkovicích závod Frýdek - Místek (Lískovec). Stavební projekt spodní stavby vypracoval Stavoprojekt s. p. Karlovy Vary (XI/1991), projekt vrchní stavby pak vytvořil podnik Stožárové elektrárny Vítkovice - závod Mostárna, Frýdek - Místek. Stavební povolení bylo vydáno dne 4. 12. 1991 stavebním úřadem v Jáchymově (stavební povolení bylo společné i pro větrnou elektrárnu na Neklidu VE 315 kW). Sloup (tubus) byl vysoký od úrovně terénu po osu vrtule rovných 30 m. Rotor byl třílistý a měl průměr 18,20 m. Pozn.: Projekt předpokládal základovou patku o rozměrech jen 6,60 x 6,60 x 1,60 m. Dodavatel vrchní části byl totožný jako projektant, dodavatelem základů byl podnik Vodohospodářských staveb Karlovy Vary.

Pro převážně technické problémy byl provoz prototypu zastaven, i když nikdy nebyl uveden do trvalého provozu. Samotná stavba VE 75 nebyla samostatně zkolaudována, užívání tubuse se legalizovalo povolením užívání až v roce 2009. V roce 1994 bylo vydáno osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků ale jen pro ocelový tubus VE 75 pod č.74/94.

Hlasování bylo ukončeno.

Rozhledna Rusalka

Počet hlasů: 931

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz