přeskočit k navigaci »

Rodinný dům pro sociální služby v Aši

Stavba číslo:S15
Název stavby:Rodinný dům pro sociální služby v Aši
Přihlašovatel:Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.
Místo stavby:
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
3/2014 – 7/2015
Investor:Karlovarský kraj
Architekt:ARCHITEKT VOREL s.r.o.
Projektant:ARCHITEKT VOREL s.r.o. - Ing. arch. Jiří Vorel
Zhotovitel:Algon a.s.

Novostavba 3 rodinných domků, jako zázemí a bydlení pro sociální službu „domov pro osoby se zdravotním postižením", byla realizována v rámci projektu transformace příspěvkové organizace DOZP „PATA" v Hazlově. Transformace sociálních služeb má za cíl nabídnout alternativní způsob poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí v komunitě, v malých domácnostech, v centrech měst a obcí.

Novostavby jsou koncipovány jako přízemní rodinné domky pro 6-ti člennou domácnost. Jsou zde jednolůžkové ložnice, společná obývací místnost s kuchyní, sociální zařízení a prádelnou. Zázemí pro personál služby není stavebně oddělené a je součástí domácnosti. Obyvatelé mají k dispozici venkovní terasy, které je možno přistínit markýzou. Celý objekt je bezbariérový a vybavený polohovacími pomůckami pro imobilní uživatele. Místnosti jsou vybaveny přivolávacím systémem, zvonky s videotelefony a připojením k TV anténě a internetu.

Všechny místnosti jsou vybaveny požárním hlásičem. K zajištění dostatečného osvětlení slouží prosklené atrium, které je umístěno ve střední části každého objektu. Součástí stavby je i zatravněná zahrada, která je dodatečně vybavována prvky dětského hřiště a místy k odpočinku a setkávání obyvatel.

Realizovaná stavba je řešena jako vegetační zástavba, která bude jemně dokreslovat svojí hmotou a celkovým dojmem charakter stávajícího městského parku. Zástavba je pojata jako rodinný dům se zklidněným provozem směrem do stávající kompozice vzrostlých stromů. Objekt dotváří charakter pozemku.

Domy areálu jsou realizovány s návazností na prostředí zeleně a vzrostlých stromů. Svým architektonickým pojetím - zelenou koncepcí objekty citlivě vrostou do stávající zeleně. Touto celkovou urbanistickou zástavbou vznikla nutná komunikace mezi hmotou objektů a prostředím klidové městské parkové zeleně s vhodným doplněním solitérní zástavby urbanistického celku. Komunikační řešení navazuje na stávající komunikaci ulice Jiráskova a vytváří napojení nově vzniklého areálu včetně parkovacích míst.

Stavby jsou založeny na základových pasech a patkách z prostého betonu. Pasy jsou vyzděny z betonových tvárnic ztraceného bednění a následně zmonolitněny a přebetonovány podkladní podlahovou deskou.

Objekty domů představují po konstrukční stránce zděný (Porotherm, Hebel) v naprosté většině stěnový systém se ztužujícími železobetonovými věnci, vycházející z dispozičního uspořádání, které vyplývá z funkčního rozvrhu stavby. Zastřešení je dřevěným vazníkovým krovem a střešní konstrukcí s celoplošným bedněním z OSB desek, tepelnou izolací a nepropustnou folií. Střecha je dále opatřena speciální úpravou - typem zelené vegetační střechy. Okna a vstupní dveře jsou dřevěná. S ohledem na současné požadavky jsou objekty důsledně zatepleny zateplovacím systémem Baumit. Vytápění je zajištěno kondenzačními plynovými kotli se zásobníky s ohřevem TUV a podlahovými rozvody s možností individuální regulace v obytných místnostech. Ke stavbě jsou přivedeny všechny dostupné inženýrské sítě a páteřní rozvody, stoky a přípojky jsou situovány na veřejné prostranství ve spojovací příjezdové komunikaci. Nedílnou součástí vjezdu do areálu je u napojení na komunikaci místo pro kontejnery na TKO a separovaný odpad.

Hlasování bylo ukončeno.

Rodinný dům pro sociální služby v Aši

Počet hlasů: 121

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz