přeskočit k navigaci »

Rezidence Vančurova Ostrov

Rezidence Vančurova Ostrov
Stavba číslo:P01
Název stavby:Rezidence Vančurova Ostrov
Přihlašovatel:Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s.
Místo stavby:Ostrov
Charakter stavby:bytová výstavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
předpoklad výstavby 5/2021 až 12/2022
Investor:Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s.
Projektant:BPO Ostrov s.r.o., Ing. Dušek, Ing. Toman

Rezidence Vančurova Ostrov - projekt
Termíny:   realizace stavby předpoklad 5/2021 až 12/2022

Skladba bytových jednotek v bytovém domě :
1.NP – 2 x 1+kk,  2 x 2+kk,  6 x 3+kk
2.NP – 2 x 1+kk,  2 x 2+kk,  5 x 3+kk,  1 x 4+kk
3.NP – 2 x 1+kk,  2 x 2+kk,  5 x 3+kk,  1 x 4+kk
4.NP – 2 x 1+kk,  2 x 2+kk,  5 x 3+kk,  1 x 4+kk
5.NP – 2 x 1+kk,  2 x 2+kk,  5 x 3+kk,  1 x 4+kk
6.NP – 4 x 3+kk, 1 x 4+kk

Popis stavby
Jedná se o projekt výstavby progresivně koncipovaného bytového domu sestávajícího se ze dvou hmotových celků propojených krčkem. Objekt je situován v Ostrově v ulici Vančurova v blízkosti městské odpočinkové zóny Kopec (východní část Města Ostrova).

Bytový dům má jedno částečně zapuštěné podzemní a šest nadzemních podlaží (pět nadzemních obytných podlaží a jedno obytné podkroví v ustupujícím nejvyšším podlaží) a s plochou střechou. Většina bytů mimo přízemních má balkóny, byty v nejvyšším podlaží mají střešní terasy. Objekt má 3 samostatné bezbariérově řešené vchody situované v 1NP.

Projekt je navržen při respektování principů nadstandardně vysoké šetrnosti k životnímu prostředí, zejména s důrazem na maximální energetickou úspornost objektu, a dále s důrazem na efektivní hospodaření s dešťovými vodami a na podporu vytváření optimálního mikroklimatu celé stavby a jejího okolí. Plochá střecha objektu a střechy všech tří zádveří jsou opatřeny souvrstvím bezúdržbové extenzivní zelené střechy se suchomilnými rostlinami. Zábradlí balkónů a teras je tvarově navrženo s možností umístění truhlíků s rostlinami. Terasy u bytů v nejvyšším podlaží mají přípravu pro možnost osázení pnoucími se rostlinami. Záměrem je vytvoření příjemného mikroklima bytového domu mj. díky rostlinám zejména v nejvyšším podlaží. Snížení teplot zejména v letních měsících bude přidanou hodnotou a příjemným uživatelským benefitem bydlení. Přízemní partie domu bude osázena vhodnými rostlinami. V projektu se počítá také s moderním konceptem využití dešťových vod. Dešťové vody budou ze střechy svedeny do podzemní vodní nádrže o velikosti 50 m3, která bude zásobárnou vody pro závlahu travnatých ploch v okolí domu i pro nově vybudované dětské hřiště. Nadbytečná voda bude k dispozici pro městské využití.

Architektonický výraz byl navržen jako soudobý. Objekt je navržen s respektem k okolní zástavbě s použitím moderních materiálů a estetických prvků. Aby nebyl vnesen do okolní zástavby nežádoucí neklid, jsou podlaží navržena s nad sebou se opakujícími pravidelnými okenními otvory a balkony. Ustupující podlaží je pohledově zjemněno šikmými zámečnickými prvky pro porůstání popínavou zelení, aby bylo dosaženo souladu s okolními šikmými střechami.
Vstupní podlaží je 1NP. Do domu se vstupuje přes prosklené zádveří, kde jsou umístěny poštovní schránky s vhazováním z exteriéru a vybíráním v interiéru zádveří. Vstupní dveře všech tří vchodů jsou vybaveny elektrickým vrátným s audio spojením s byty s možností využití čipového přístupu do domu chodby. Na zádveří navazují společné komunikační prostory domu zahrnující chodby se vstupními dveřmi do jednotlivých bytů, schodiště a bezbariérově řešené výtahy v každém ze vchodů.

V 1PP se nacházejí sklepy pro každý byt a také další společné prostory. Sklepní kóje jsou navrženy se zděnými příčkami a plnými dveřmi se zámkem pro každý byt. Dále se v 1PP nacházejí společné prostory k uskladnění kočárků apod., úklidové místnosti, technické místnosti předávací stanice systému centrálního zásobování teplem a datového připojení a sušárna resp. shromažďovací místnost.

V ostatních podlažích (2NP až 6NP) jsou kromě bytových jednotek tyto společné prostory - chodba před byty, schodiště a prostor výtahové šachty.

Byty budou vybaveny v obytných místnostech plovoucími podlahami; na chodbách, v koupelnách a na sociálních zařízeních budou keramické dlažby. V koupelnách s keramickými obklady najdou klienti dle typu bytů vany nebo sprchové kouty se skleněnými dveřmi. V kuchyních budou připraveny rozvody na osazení kuchyňských linek. V bytech budou osazena topná tělesa, v koupelnách topné žebříky. Dveře v bytech budou v provedení s obložkovými zárubněmi. Všechny byty mají přípojku na kabelovou TV síť (Kabel Ostrov) a vysokorychlostní internet s optickým připojením (Kabel Ostrov), dále bude provedena příprava pro rozvody STA.

Vytápění objektu a přípravu teplé vody zajišťuje napojení na rozvod centrálního zásobování města teplem (městská společnost Ostrovská teplárenská, a.s.). Objekt je napojen na standardní veřejné sítě – vodovod, kanalizace, elektro, datové rozvody města a kabelovou televizi.

Založení objektu je řešeno na železobetonové základové desce o tl. 450 mm. Stavba bude realizována ve zděné konstrukci z tepelně izolačního a akustického zdiva z produkce společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. (obvodové zdivo Liapor AKU 240 mm a 300 mm, nosné zdivo Liapor AKU 240 mm, mezibytové příčky, vyzdívkové příčky). Nosný systém je stěnový příčný. Vodorovné konstrukce budou provedeny jako stropní desky železobetonové z přebetonovaných prefabrikovaných filigránových desek (technické řešení firmy Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.), stropní zalomená deska předposledního 5NP kombinace filigránového stropu a železobetonového monolitu, zastropení posledního 6NP podlaží stropní železobetonová monolitická deska. Schodiště železobetonová montovaná z prefabrikátů. Mezipodesty i schodišťová ramena důsledně uložena pomocí prvků zajišťující kročejovou izolaci a akustické oddělení od vnitřních prostor sousedících bytů. Balkonové desky železobetonové prefabrikované – na stropní desku napojeny systémovými nosnými prvky pro přerušení tepelných mostů. Stěny výtahové šachty montované ze železobetonových panelů.

Zateplení obvodového pláště bude provedeno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. Pro finální povrchovou úpravu je navržena probarvená silikátová tenkovrstvá omítka.

Střešní krytina je provedena v kombinaci krytin PVC-P fólie – plochá střecha se souvrstvím zelené střechy a falcovaný eloxovaný hliníkový plech na šikmých a svislých částech střechy.

Okna objektu budou plastová s tepelně izolačními trojskly v bílé barvě.

Navržený objekt splňuje všechny požadavky dané Vyhláškou č. 398/2009 Sb., ohledně užívání společných prostor osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

V blízkém okolí domu bude realizováno nové dětské hřiště s lavičkami a řadou herních prvků mj. bude zde osazeno oplocené pískoviště, pérové houpačky, vahadlové houpačky, hrací věž.

Součástí výstavby je také rozšíření stávajících parkovacích kapacit v dané lokalitě, celkem o 84 nových míst. Pro realizaci zpevněných ploch bude využito mj. také drenážní betonové zámkové dlažby z produkce společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. Dále také bude realizováno v rámci stavby stanoviště pro shromažďování separovaného odpadu.
__________________
Kontaktní osoba – Radek Havlan, Lias Vintířov, tel. 736650350, mail havlan@liapor.cz

Pohled jižní.pdf (1.76 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Rezidence Vančurova Ostrov

Počet hlasů: 210

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz