přeskočit k navigaci »

Revitalizace podhradí hradu Vildštejn

Stavba číslo:S25
Název stavby:Revitalizace podhradí hradu Vildštejn
Přihlašovatel:Eurovia CS, a.s.
Místo stavby:Skalná
Charakter stavby:Revitalizace území
Období realizace
(Zpracování projektu):
03/2015 - 08/2015
Investor:Město Skalná
Architekt:Atelier Vystyd - Luděk Vystyd
Projektant:Atelier Vystyd - Luděk Vystyd
Zhotovitel:Eurovia CS a.s.

Realizace stavby zkulturnila část obce Skalná navazující na turisticky atraktivní románský hrad Vildštejn z období kolem roku 1200. Nyní se tak podhradí stává místem pro setkávání místních obyvatel a turisty přímo vybízí k prozkoumání křivolakých uliček.

Stavba se dá rozdělit do tří logických místních celků.

Východní část „Pod Hradem"

V této části byla provedena oprava a doplnění veřejných komunikací tak, aby svým vzhledem korespondovaly s historickým okolím hradu. Pro pěší bylo vybudováno propojení ulice Pod Hradem s ulicí Českou. Výškový rozdíl mezi ulicemi byl překonán pomocí systému schodišť terénních ramp a opěrných zdí z haklíkového zdiva. Cesta pro pěší také podchází jeden z hradních mostů. Nově vybudované komunikace v ulici Pod Hradem jsou provedeny z kamenné dlažby a odvodněny do přilehlého potoka Sázek. Navazující ulice Písečná byla přestavěna podle zásad pro výstavbu obytných zón. Ulice je provedena s asfaltovým krytem a bylo zde vybudováno několik nových parkovacích stání.

Západní část „Potoční"

Revitalizace západní části podhradí spočívá ve změně charakteru místních komunikací v ulicích Potoční a Pod Komínem na charakter obytné zóny. Současně bylo vystavěno 20 parkovacích stání pro automobily a dvě podélná stání pro autobusy. Na parkovací místa bezprostředně navazuje vycházková cesta podél severní strany vodní nádrže.

Malá vodní nádrž a navazující pěšiny

Jedná se o neprůtočnou nádrž s bočním napájením z potoka Sázku s urbanisticko-krajinářskou funkcí. Na jižní straně nádrže jsou vybudovány stezky pro pěší a plocha pro dětské hřiště. Stezky pro pěší propojující ulice Pod Komínem, Potoční a Pod Hradem jsou provedeny ze štěrkopísku.

Hlasování bylo ukončeno.

Revitalizace podhradí hradu Vildštejn

Počet hlasů: 122

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz