přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Chodov

Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Chodov
Stavba číslo:S14
Název stavby:Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Chodov
Přihlašovatel:Správa železnic, státní organizace
Místo stavby:Chodov
Charakter stavby:Nová výpravní budova v železniční stanici
Období realizace
(Zpracování projektu):
8/2022-4/2024
Investor:Správa železnic, státní organizace, Ing. Petr Toman
Architekt:LZ-ATELIER s.r.o., Ing. Arch. Lubomír Zeman
Projektant:LZ-ATELIER s.r.o., Ing. Arch. Lubomír Zeman
Zhotovitel:Strabag rail a.s., Jan Hrabica
Stavbyvedoucí:Strabag rail a.s., Jan Frýda

Předmětem projektu je novostavba výpravní budovy, která bude ve srovnání se stávající budovou posunuta do nové polohy blíže k centru města. Bude bezbariérově přístupná, cestující jistě ocení moderní prostory. Na místě současné výpravní budovy vznikne točna a stání pro výlukové autobusy. V rámci stavby se vybuduje také parkoviště pro veřejnost. Nástupiště ve stanici se opravila v rámci jiné investiční akce. Zbývá ještě prodloužit podchod.

POPIS STAVBY:
Železniční stanice Chodov leží na dvoukolejné celostátní elektrizované trati Ústí nad Labem - Chomutov - Karlovy Vary - Sokolov - Cheb (takzvaná podkrušnohorská magistrála) mezi stanicemi Karlovy Vary a Nové Sedlo u Lokte.

Původní výpravní budova byla postavena Buštěhradskou dráhou v souvislosti se zprovozněním trati v roce 1870. Stavba navazuje na již dokončenou peronizaci této stanice a pokračuje v koncepčním řešení založeném na dnes rozestavěném a v budoucnu dokončeném podchodu pod tratí s tím, že dnes je tímto způsobem bezbariérově obslouženo středové nástupiště. V budoucnu se počítá s propojením do severní části Chodova. Bezbariérově tak budou propojeny obě části města s vazbou na novou výpravní budovu a na zrekonstruovaná nástupiště.

Došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti a úrovně kultury cestování, doplnily se chybějící prvky interoperability (bezbariérový přístup do budovy, WC pro imobilní občany, výraznější propojení na navazující druhy dopravy). Veřejně přístupné prostory jsou náležitě osvětleny a upraveny pro zvýšení informovanosti i bezpečnosti. Kultivace se dočkalo i dnes nedořešené okolí výpravní budovy tak, aby se stalo pro cestující důstojným veřejným prostorem s přehlednou strukturou. Nová výpravní budova je umístěna u bezbariérového podchodu na ostrovní nástupiště při pěší cestě ke starému nádraží.

Odbavovací hala je prostorná, světlá, převýšená a tím pro příchozí cestující jasně rozpoznatelná a identifikovatelná. Hlavní vstup se předpokládá od dnešní pěší komunikace, podružný přístup pak od Nádražní ulice. Má dvě části - veřejnou a neveřejnou. Pokladna kromě vlastního prodejního místa jízdenek má ještě denní místnost zaměstnanců a dále vstupní předsíň se šatnou a WC s předsíňkou a umývadlem. Cestujícím pak bude k dispozici čekárna a WC.

Úprava přednádražního prostoru je řešena zejména vybudováním parkoviště P+R včetně krytého stání pro motocykly a stání typu K+R u technologického objektu. Kola budou umístěna ve dvou zastřešených stáních při pěší komunikaci před vstupem do výpravní budovy. Stavba je spolufinancovaná EU z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF).

Údaje o stavbě:
název stavby:   Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov
druh stavby:     novostavba výpravní budovy
místo stavby:   železniční stanice Chodov, Karlovarský kraj
rozsah stavby:  celkový obestavěný prostor: 823 m3
stav realizace:   ve zkušebním provozu
náklady stavby: 45 066 415 Kč bez DPH

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Chodov

Počet hlasů: 104

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz