přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce rodinného domu v Krásném Údolí

Rekonstrukce rodinného domu - nový stav
Stavba číslo:S02
Název stavby:Rekonstrukce rodinného domu v Krásném Údolí
Přihlašovatel:Credostav s.r.o.
Místo stavby:Krásné Údolí
Charakter stavby:pozemní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
květen 2019 - květen 2020
Investor:HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o., Ing. Michal Škoda
Architekt:Narchael s.r.o., Ing. arch. Jana Národová
Projektant:Alena Sandrová, Alena Sandrová
Zhotovitel:Credostav s.r.o., Ing. Jan Klíma
Stavbyvedoucí:Credostav s.r.o., Václav Mourek

Rekonstrukci krovu, střechy a zateplení rodinného domu předcházelo statické zajištění stavby dle návrhu Ing. Ivo Šimůnka, CSc., kdy byla stavba ztužena ocelovými táhly průměru 18 mm v úrovni pod stropní deskou 1. NP a 2. NP ve vysekané drážce.

Poté došlo k celkové demontáži střešního pláště, vyrovnání stávajících krokví a prodloužení přesahů střechy. Z důvodu budoucího využití půdního prostoru k obytným účelům bylo přistoupeno k montáži nadkrokevní tepelné izolace. Jako krytina byla zvolena antracitová Al šablona Prefa včetně všech doplňků. Cílem této zásadní změny krovu a střechy bylo přiblížení vzhledu objektu horským a vesnickým stavbám. Střecha byla dokončena v červenci 2019 a v srpnu byla zlikvidována nelegální stavba v sousedství objektu s následnou úpravou terénu pozemku. V září 2019 proběhla úprava a zhotovení otvorů pro stavební výplně, jejich výměna a doplnění. Namontována byla plastová okna a dveře se zasklením 4/12/4/12/4 (36 mm) Ug =0,7 W/(m2*K). Do listopadu 2019 byl namontován kontaktní zateplovací systém Baumit Star EPS + openTherm včetně zateplení soklu a zhotovení okapového chodníčku.

V březnu až květnu 2020 proběhla likvidace stávajícího oplocení s betonovou podezdívkou, zhotovení zpevněných ploch ze zámkové dlažby se zapuštěnými obrubami, montáž nového oplocení s podhrabovými deskami, bránami a brankou. Současně byla provedena nová přípojka elektrické energie s přemístěním měření a jištění do nových pilířků na hranici pozemku, přeložení vodoměrných hodin z objektu do nové venkovní vodoměrné šachty. V září a říjnu 2020 byl založen nový trávník a upravena flora, ale to již v režii investora.

 

Řez.pdf (54.94 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce rodinného domu v Krásném Údolí

Počet hlasů: 113

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz