přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce mostu přes řeku Svatavu v Kraslicích

Stavba číslo:S33
Název stavby:Rekonstrukce mostu přes řeku Svatavu v Kraslicích
Přihlašovatel:Město Kraslice
Místo stavby:Kraslice
Charakter stavby:Dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
03/2015 - 10/2015
Investor:Město Kraslice
Projektant:PONTIKA s.r.o. - Ing. Jan Procházka
Zhotovitel:Algon a.s.

Most přes řeku Svatavu se nachází ve městě Kraslice, v bývalém okrese Sokolov. Je to malé městečko se sedmi tisíci obyvateli, jehož centrum leží v nadmořské výšce 525 m. Město bylo založeno ve 13. století a roku 1370 bylo Karlem IV. povýšeno na královské město.

Kraslice se rozkládají podél toku řeky Svatavy v Kraslickém průsmyku, jenž odděluje masiv Krušných hor od pohoří Halštrov.

Podle analogie s obdobnými konstrukcemi, byl most pravděpodobně vybudován ve 30. letech 20. století a prošel si krutými časy, a to především velkými povodněmi v 70. letech minulého století, které most poškodily. Tento most je pro území Kraslicka důležitý svým specifickým vzhledem, jelikož je to jediný most obloukového tvaru v tomto území. Jeho význam spočívá také v tom, že je to jediná spojovací komunikace s okolním světem, v případě uzavření hlavního průtahu městem - silniční komunikace II/210.

Postupem let docházelo ke zhoršování jeho technického stavu. Poslední provedenou hlavní prohlídkou mostu bylo zjištěno, že most je v natolik špatném stavu, že hrozí jeho uzavření, pokud by nebyl opraven či zrekonstruován. Jelikož je most důležitým a frekventovaným bodem v Kraslicích, kde by v případě jeho uzavření došlo k podstatnému zhoršení dopravní obslužnosti přilehlých nemovitostí, dostupnosti hojně navštěvovaného veřejného sportoviště a k nárůstu dopravní zátěže na již tak dopravně zatížených komunikacích v centrální části města, rozhodlo město Kraslice zadat ke zpracování projektovou dokumentaci jeho kompletní rekonstrukci mostu.

V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že celá konstrukce mostu je v horším stavu, než se předpokládalo. Železobetonová konstrukce mostovky měla na některých místech odhalenou výztuž, beton byl z části velmi narušený. Chodníky, které jsou nedílnou součástí mostu, byly spádovány ke středu, proto docházelo k hromadění vody na mostě a tím také ke značnému zatékání do konstrukce. Uprostřed rozpětí mostu vedla napříč celým mostem trhlina. Zpracovaná projektová dokumentace řešila kompletní opravu mostovky z horní i spodní části, sanaci odhalených výztuží, zvětšení nosnosti mostu zpevněním a dobetonováním výztužných žeber a celkovou sanaci povrchů mostu. Pro vlastní opravu byla zvolena metoda zdvižení mostu na hydraulických servomotorech a umístění pracovního lešení do řečiště řeky Svatavy pro kompletní opravu spodní části mostu. Po realizaci opravy spodní části mostu a jeho spuštění zpět na úložné bloky byla provedena rekonstrukce horní části mostu vč. zhotovení nového asfaltového krytu a dále závěrečná fáze projektu - zhotovení sanačních omítek a nových nátěrů mostu.

Touto kompletní rekonstrukcí mostu byly také vybourány původní odvodňovače a byly nainstalovány dva nové s přímým odtokem o průměru 100 mm. Šířka vozovky mezi obrubníky byla zúžena z původních 4,66 m na 3,92 m, aby zůstal před oblouky a závěsy odrazný pruh široký 0,50 m. Z důvodu hromadění vody na mostě byl most na jedné straně přizvednut tak, aby vznikl jednoprocentní podélný sklon. Pro bezpečnější uložení nosné konstrukce byly odstraněny původní, značně poškozené, úložné bloky a na jejich místě byly vybudovány bloky nové.

Pro vedení inženýrských sítí byla vybudována nová lávka na povodní straně mostu ve vzdálenosti cca 0,7 m od mostu a její celková šíře činí 1,8 m, aby tyto sítě nebyly vedeny konzolemi (původní řešení vedení sítí). Lávka byla celá zkompletována v mostárně včetně protikorozního nátěru ocelové konstrukce a na staveniště přivezena v jednom kuse.

Rekonstrukce mostu začala v březnu roku 2015 a to jako součást projektu „Obnova dopravní infrastruktury I. etapa", která byla financována z ROP Severozápad. Rekonstrukce byla vedena v duchu zachování původního vzhledu mostu, aby nebyl narušen ráz okolí. Zrekonstruovaný most byl zkolaudován v říjnu roku 2015, kdy celkové náklady na rekonstrukci mostu činily cca 3,320 mil. Kč a vlastní podíl města Kraslice byl cca 618 tis. Kč.

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce mostu přes řeku Svatavu v Kraslicích

Počet hlasů: 41

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz