přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce domu u Černé věže, Loket

Rekonstrukce domu u Černé věže, Loket - po rekonstrukci
Stavba číslo:H01
Název stavby:Rekonstrukce domu u Černé věže, Loket

Dům č.p. 126 stojí v místech, kde se původně nacházel tzv. dolní hrad a hlavní vstup do města, kde byla brána jako součást opevnění města. V dolním hradu sídlila vojenská posádka a dům č.p. 126 byl součástí tohoto areálu. 2. městská brána byla na úrovni Černé věže.

Současný majitel pan Bc. Jakub Fajt koupil zchátralou stavbu v roce 2016.

Pod vedením archeologů byl proveden archeologický průzkum. Bylo nutné odtěžit téměř 40 cm historických nánosů, kdy podle množství struky lze soudit, že zde byla historicky provozována kovárna.

V průběhu rekonstrukce byla odhalena původní podlaha z říčních valounů, lze tak předpokládat, že dům na místě stál již v 17 - 18 století.

V 19. století až do r. 1945 byl v tomto domě provozován výčep s bydlením hospodského.

Od druhé poloviny 20. století dům postupně chátral a v 90. letech bylo zvažováno jeho zbourání, neboť do domu soustavně zatékalo a dům měl narušenou statiku.

Pro zahájení rekonstrukce bylo nutné staticky zajistit nosné zdi a klenby a teprve poté bylo možné začít se stavební rekonstrukcí.

Obnovily se stropní klenby, bylo nutné se vypořádat s dřevomorkou. Byly vyrobeny repliky původních stropů, a to vše původní tesařskou technikou hoblování "uběrákem". Bylo nutné vyřešit výškový rozdíl podlah.

Přiznaná kamenná zeď v celém objektu je obvodovou zdí loketské Černé věže, ze které byly odstraněny části původních omítek.

Historický hrázděný přístavek u Černé Věže v Lokti prošel rozsáhlou rekonstrukcí.

Pod odborným dohledem památkové péče Karlovarského kraje a s finanční podporou od Karlovarského kraje z odboru památkové péče, Města Loket a Státního zemědělského investičního fondu se podařilo během 7 let vybudovat 4 stylové apartmány s historickou atmosférou.

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce domu u Černé věže, Loket

Počet hlasů: 870

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz