přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech

Stavba číslo:S10
Název stavby:Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech
Přihlašovatel:První české gymnázium v Karlových Varech, p. o.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
05/2014 - 11/2015
Investor:Karlovarský kraj
Architekt:Ing. Roman Mach
Projektant:G-projekt Karlovy Vary, Ing. Roman Gajdoš
Zhotovitel:ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.

Cílem projektu byla rekonstrukce vybrané stavební části karlovarského gymnázia (z r. 1962) a dostavba chybějícího západního křídla školy na místě stavebně, technicky a dispozičně nevyhovující vedlejší přízemní budovy školy určené k demolici. Vznikl tak kvalitní, bezbariérový a dobře vybavený objekt pro střední školství v Karlovarském kraji.

Budova PČG v KV byla kolaudována v r. 1962. Z hlediska vnitřních dispozic, stavu vnitřního vybavení i z pohledu stavebně technického a hygienického byly v r. 2014 některé její části již nevyhovující. Ve velmi špatném stavu byla zejména jednopodlažní západní část budovy, tzv. školička (vzduté podlahy, plísně na stěnách, opakované provizorní opravy střechy, atd.).

Škola neměla žádný shromažďovací prostor pro více než 1 třídu žáků. Šatny tříd a žáků byly umístěny v suterénu budovy, který dříve sloužil jako kryt CO, což je dnes hygienicky, bezpečnostně i esteticky zcela nevyhovující. Přesto, že jednotlivá podlaží školy byla po I. etapě rekonstrukce školy připravena pro imobilní osoby, škola jako celek bezbariérová nebyla. Uzavřením západní části školy, které bylo bez dalších investičních zásahů neodvratné, by gymnázium přišlo o výukové prostory a zázemí, které pro výuku nezbytně potřebuje.

Škola měla nedostatečné stavebně technické podmínky a zázemí pro výuku některých předmětů, chyběly oddychové místnosti pro žáky, studovna, čítárna, knihovna, prostory pro volný přístup žáků k internetu a PC a další.

Popis stavby:

II. etapa rekonstrukce školy zahrnutá v projektu s názvem „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" zahrnovala:

 • demolici stavebně, technicky a hygienicky zcela nevyhovující západní části budovy, tzv. školičky

 • výstavbu nového 4podlažního západního křídla budovy, které obsahuje:

  • aulu s kapacitou 112 osob jako shromažďovací prostor pro žáky a prostor pro vzdělávací, kulturní a jiné společenské akce školy včetně akcí pro veřejnost nebo s účastí veřejnosti,

  • velkoplošné výtvarné ateliéry se světlovody,

  • hudebnu s klavírem a místem pro pěvecký sbor,

  • specializovanou jazykovou učebnu,

  • kabinety pedagogů,

  • technické zázemí,

 • rekonstrukci šaten školy dle platných hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů (s individuálními šatnovými skříňkami žáků),

 • vybudování výtahu mezi všemi podlažími, čímž se škola stala bezbariérovou

 • změnu některých vnitřních dispozic školy a zejména stavební úpravy vstupního traktu

 • a vybudování patrové nadstavby nad ním se zasedací místností, pracovnou psychologa, návštěvní místností; vybudování knihovny, čítárny a oddychového prostoru s možností občerstvení

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech

Počet hlasů: 70

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz