přeskočit k navigaci »

Regenerace sadů Bedřicha Smetany, Františkovy Lázně

Regenerace sadů Bedřicha Smetany 6/2023
Stavba číslo:S18
Název stavby:Regenerace sadů Bedřicha Smetany, Františkovy Lázně
Přihlašovatel:Město Františkovy Lázně
Místo stavby:Františkovy Lázně
Charakter stavby:Regenerace parku
Období realizace
(Zpracování projektu):
2021-2023
Investor:Město Františkovy Lázně, Mgr. Lenka Průšová, starostka
Architekt:Ing. Jana Kohlová
Projektant:Ing. Jana Kohlová
Zhotovitel:Společnost pro Regeneraci sadů Bedřicha Smetany města Františkovy Lázně
Stavbyvedoucí:Petr Vykrut

Popis:
Sady Bedřicha Smetany se nachází v centru lázeňského území, umístění lokality v centru zástavby činí tento park výjimečný.

Po realizaci nabízí lázeňským hostům nové možnosti rekreace (procházky, pobyt na nových lavičkách a odpočívadlech, odpočinek a slunění na lehátkách).

V roce 2021-2023 proběhla kompletní regenerace parku - kácení, terénní úpravy, výstavba komunikací, instalace nového mobiliáře a výsadba stromů a keřů, založení nových travnatých ploch a záhonů.

Plochy se nachází v zastavěném území obce, jsou součástí městské památkové rezervace, vnitřního lázeňského území a ochranného pásma lázeňských zdrojů I.A, I.B a II A.

Popis hlavní myšlenky projektu:
Sady Bedřicha Smetany jsou významnou součástí prstence lázeňských parků kolem historického lázeňského centra. Jelikož se jedná o památkově chráněné území, tak při přípravě projektu se vycházelo z podrobných urbanistických a historických analýz území.  Park původně nazvaný Morgenzeile-Park (Park na jitřní straně)  byl založen v 60. letech 19. století. na pozemcích navazujících na postupně se rozrůstající klasicistní lázeňské centrum. Celá rekonstrukce parku byla navržena v duchu konce 19.století a počátku 20.století s důrazem na citlivou obnovu kompozičních vazeb v interiéru parku a rozšíření pobytových funkcí lázeňského parku pro současné návštěvníky.

Kompletně dle dobových podkladů byl obnoven formálně řešený parter se secesním  pomníkem  J.W.Goetha z roku 1906.  Nově vymodelovaný zahloubený parter s kruhovými květinovými záhony nyní lemují nové stromy, pod kterými jsou umístěny „anglické" dřevěné lavice a z reproduktorů se line dobová klasicistní hudba.

Jelikož pomník  J.W. Goetha je ústředním prostorem parku, autoři návrhu i dále v parku rozvíjeli jeho odkaz. Na různých místech byly zvěčněny jeho vybrané citáty. Goethovi citáty se tak objevují např. na čedičové stéle v trávníku, na okraji ptačího napajedla nebo v kamenné dlažbě.

Novým pobytovým prostorem v obnovovaném parku se stala „Promenáda hraběte Kašpara Šternberka".  Tato parková promenáda vychází z urbanistické koncepce a je pokračováním Poštovní ulice. Je navržena jako rozšířený pobytový prostor s pásy parkových lavic. Ve středu „Lesního rozcestí" je umístěn vodní prvek z několika čedičových sloupků, který je věnován Kašparu Šternberkovi, jehož zde připomíná „šternberská hvězda" v dlažbě. Kašpar Šternberk byl přítelem J. W. Goetha a byl významným návštěvníkem Františkových Lázní. V letech 1834-1837 nechal vyrazit do nitra Komorní hůrky štolu, aby potvrdil sopečný původ tohoto přírodního útvaru.

Zcela unikátní je obnova zaniklých „ lázeňských zahrádek" patřícím v minulosti přilehlým lázeňským domům. Tyto zahrádky byly obnoveny v jejich původním členění - každá zahrádka navazuje na „svůj" lázeňský dům. Tak zde vznikla např. zahrádka Švýcarská, Belgická, Římská nebo Petrohradská. Zahrádky jsou odděleny živými ploty a doplněny zajímavými výsadbami květin, solitérních keřů a stromů a vybaveny mobiliářem - masivními „anglickými" lavicemi, lehátky, pergolou, ptačími napajedly či petanquem.

Technické informace:
Při obnově byla zrekonstruována a doplněna cestní síť.  V parku  je navrženo několik nových mlatových cest. Některé jsou obnovou stávajících, např. cesta za pomníkem  J.W. Goetha, některé doplňují cesty stávající a zpřístupňují nové prostory.

Instalován byl nový vodní prvek a bylo doplněno osvětlení parku  - nově byla nasvětlena hlavní trasa parkem a dále pravidelný parter, pítko a ptačí napajedla. Pravidelný parter byl nazvučen reprodukovanou dobovou hudbou.

Vybavenost území se skládá z několika typů prvků. V místě květinového parteru a v zahrádkách lázeňských domů jsou navrženy masivní „anglické" lavice různých typů (4-místná, oblouková, kruhová a lehátka). Na zbývajících plochách parku byly  použity litinové historizující lavičky, které jsou spojovány do řad a vytváří tak zajímavý lineární prvek v parku.  Dalšími prvky, které byly do parku instalovány jsou ptačí napajedla a kamenné stély (s citáty J.W.Goetha).  V prostoru zahrádek je navržena historizující treláž na popínavé rostliny.

Při realizaci bylo vykáceno 48 stromů, 1380m² keřů  ze zdravotních a pěstebních důvodů. Vysázeno bylo 50 ks listnatých stromů, 64 ks jehličnatých stromů, 45ks solitérních keřů,  542m² zapojených skupin keřů, 547bm živých plotů, 272m² půdopokryvných rostlin, 135m² trvalek, 22705 ks cibulovin a 28 840m² nového trávníku. Druhová skladba je převážně navržena z autochtonních a památkově původních dřevin. Omezeny jsou velké plochy keřových skupin a dosazovány jsou solitérní keře okrasné květem a menší skupiny keřů. Nové květinové záhony s použitím cibulovin rozšiřují atraktivnost parku od časného předjaří až do října.

Hlasování bylo ukončeno.

Regenerace sadů Bedřicha Smetany, Františkovy Lázně

Počet hlasů: 72

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz