přeskočit k navigaci »

Podchod pod silnicí I/21, Františkovy Lázně

Podchod pod silnicí I/21, Františkovy Lázně
Stavba číslo:S24
Název stavby:Podchod pod silnicí I/21, Františkovy Lázně
Přihlašovatel:Město Františkovy Lázně
Místo stavby:Žírovická ulice, Františkovy Lázně
Charakter stavby:dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
2023
Investor:Město Františkovy Lázně, Mgr. Lenka Průšová, starostka
Architekt:Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., Ing. Petr Král
Projektant:Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., Ing. Petr Král
Zhotovitel:Společnost MTS TBR+ALGON Podchod Františkovy Lázně
Stavbyvedoucí:Ing. Jan Kvaš, MBA

Popis:
V roce 2023 byl vybudován podchod pod silnicí I/21 pro společnou stezku pro pěší a cyklisty.

Účelem stavby je zajištění bezpečného a komfortního propojení mezi centrem města a místními částmi Horní Lomany - Za teplárnou se napojuje na stávající stezku. Šikmé křížení stezky se silnicí I/21 bylo realizováno podchodem. Stezka pak pokračuje do ulice Mládežnická, kterou kříží a dále se napojuje na chodník a cyklopruhy v ulici Žírovická a do centra Františkových Lázní.

Popis hlavní myšlenky projektu:
Žírovice jsou nejrychleji se rozvíjející část Františkových Lázní. V několika uplynulých letech se zde zvýšil zájem o stavbu rodinných domů, a to zejména pro rodiny s dětmi. A protože se jedná o trasu využívanou obyvateli Žírovic za cestou do práce, školy, obchodu atd. zajišťuje tento podchod a cyklostezka bezpečnou přepravu.

Podchod zajišťuje bezpečný přesun obyvatel jak Františkových Lázní, tak přilehlých lokalit do připravovaného obchodního centra Lomany.

Františkovy Lázně se staly v roce 2021 součástí památek UNESCO, a tudíž lze predikovat, dle zkušeností z jiných regionů, zvýšený zájem o toto město i přilehlé lokality, což dle dosavadních odborných odhadů ještě zvýší míru intenzity dopravy, a to až dvojnásobně.
S výše uvedeným také velmi úzce souvisí navýšení návštěvnosti zejména o turisty, kteří chtějí vidět národní přírodní rezervaci Soos či lidovou vesnickou architekturu v Novém Drahově.

Technické informace:
Podchod je prefabrikovaný železobetonový plošně založený rám s oboustrannými monolitickými železobetonovými nájezdovými rampami tvaru „U".

Celá konstrukce podchodu a ramp je navržena jako „bílá vana" s utěsněnými dilatačními spárami proti pronikání podzemní vody dovnitř podchodu a ramp. Celková délka podchodu včetně ramp činí 130 m, z toho délka podchodu činí 28 m, délka rampy „Žírovice" 59 m a rampy „Františkovy Lázně" 44 m.

Stezka je navržena jako místní zklidněná komunikace funkční třídy D2/20. Kromě podchodu a stezky pro pěší a cyklisty stavba dále zahrnovala úpravu dotčené ulice Mládežnická, vodohospodářské objekty, přeložky inženýrských sítí, veřejné osvětlení a vegetační úpravy - náhradní výsadbu.

Mapa.docx (865.46 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Podchod pod silnicí I/21, Františkovy Lázně

Počet hlasů: 58

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz