přeskočit k navigaci »

Pobytové zařízení v Sokolově

Pobytové zařízení v Sokolově
Stavba číslo:P1
Název stavby:Pobytové zařízení v Sokolově
Přihlašovatel:Město Sokolov
Místo stavby:Sokolov
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
08/2016 - 04/2017
Investor:Město Sokolov
Architekt:Ing. arch. Václav Zúna
Projektant:Ing. arch. Václav Zúna

Posláním novostavby je předejít sociální izolaci seniorů a osob se zdravotním postižením, kteří v důsledku svého věku již plně nezvládají běžné denní úkony a situace. Novostavba pobytového zařízení napomůže seniorům a osobám se zdravotním postižením zvýšit kvalitu života poskytováním kvalitních sociálních služeb a odborné zdravotnické péče profesionálním týmem pracovníků za podpory rodinných příslušníků klienta.

Novostavba pobytového zařízení bude poskytovat ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, aktivizační činnosti, relaxační činnosti a další.

Jedná se o třípodlažní objekt s podkrovím, situovaný blízko centra města Sokolov. Součástí akce bude rovněž úprava okolí objektu, včetně zřízení parkovacích míst a spojovacích komunikací umožňující přístup ze stávajících veřejných komunikací.

V objektu bude poskytováno ubytování a ostatní služby podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách celkem 61 osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, zdravotního postižení a osobám se stařeckou demencí a Alzheimerovou demencí. Všechny skupiny osob vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a soběstačnosti.

Vstup do objektu a všechny prostory objektu budou řešeny bezbariérově. Ubytovací kapacitu bude tvořit 41 jednolůžkových pokojů a 10 dvoulůžkových.

Všechny pokoje budou vybaveny vlastními koupelnami a toaletami. Pokoje seniorů budou vybaveny komunikačním systémem pro přivolání pomoci a asistence. Na každém patře budou společenské prostory pro společné aktivity klientů. Chodby budou vybaveny odpočinkovými zónami. Kromě osobních koupelen budou v objektu na každém patře rovněž prostory pro asistovanou hygienu, vybavené zdravotnickými technickými prostředky pro manipulaci s osobami se sníženou pohyblivostí a pro jejich očistu a prostory pro uskladnění kompenzačních pomůcek.

Na projekt byla v březnu 2017 podána žádost o dotaci z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020", podprogramu „013 D 313 Podpora reprodukce movitého a nemovitého majetku soc. služeb".

 

Hlasování bylo ukončeno.

Pobytové zařízení v Sokolově

Počet hlasů: 512

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz