přeskočit k navigaci »

Pivovar Červený vlk v Božím Daru

Pivovar Červený vlk v Božím Daru
Stavba číslo:S07
Název stavby:Pivovar Červený vlk v Božím Daru
Přihlašovatel:BAU-STAV a.s.
Místo stavby:Boží Dar
Charakter stavby:novostavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
06/2018 - 06/2020
Investor:PP servis a.s., Anny Letenské 1120/17, Praha 2 - Vinohrady, zástupce investora Ing. Lukáš Málek
Architekt:Arch. a projektový atelier Huml &Vaníček, Ing. Arch. Jiří Vaníček
Projektant:Arch. a projektový atelier Huml & Vaníček, Ing. Arch. Jiří Vaníček
Zhotovitel:BAU-STAV a.s. , Ing. Petr Novák
Stavbyvedoucí:BAU-STAV a.s. , Milan Newiak

Stručná charakteristika předmětu stavební zakázky:

Hlavní objekt pivovaru je čtyřpodlažní objekt obdélníkového tvaru na který navazuje jednopodlažní objekt restaurace postavený na 12ti velkoprůměrových pilotách, společně jsou propojené krčkem do tvaru T. Hlavní objekt pivovaru, při kterém bylo využito berlínské pažení s kotvami, obsahuje dvě podzemní a dvě nadzemní podlaží. Terénní zlom umožňuje přístup z terénu do restaurační části 1. nadzemního podlaží a z opačné strany objektu, do provozní části pivovaru ve 2. podzemním podlaží. Konstrukčně je objekt řešen jako jednolodní, obdélníkového tvaru s rozměry 11,17m x 36,885 m.

V podzemní části jsou obvodové stěny zhotoveny ze ztraceného bednění doplněného o tepelnou izolaci+přizdívka, vystupující část nad terénem z kamenné přizdívky. Nadzemní část je tvořena keramickými materiály s dřevěným a plechovým obkladem. Střešní konstrukci tvoří dřevěný krov s dřevěnými šindeli. Výška do hřebene z úrovně 1. NP je 10,34m, z úrovně 2. PP je výška 17,8 m, po vikýře 19,05 m.

Jednopodlažní objekt restaurace je na stejné na úrovni 1. NP. Restaurace o rozměrech 11,30 m x 14,40 m je provedena jako dřevěná rámová konstrukce z lepených nosníků s vyzdívanými štíty a prosklenými stěnami.

Z důvodu umístění stavby v nadmořské výšce 1025 metrů byl brán zřetel na použité materiály, které odolávají nepříznivým povětrnostním podmínkám. Jako střešní krytina byl vybrán alpský modřínový šindel, který byl vyráběn tradiční ruční výrobou šindelářem z Beskyd, kde se jako z jedné málo lokalit v ČR dá těžit kvalitní modřín s hustými letokruhy, který má vlastnost odolávat nelehkým povětrnostním podmínkám i bez pravidelných impregnačních nátěrů.

Fasáda objektu propojuje tradiční prvky s prvky moderní architektury a materiálů. Objekt pivovaru je obložen modřínovými prkny stejně, jako již některé dřívější stavby typické pro tuto oblast hor. Naopak objekt restaurace je obložen moderním Cortenovým obkladem, který maximálně koresponduje s okolím. Corten je speciální druh oceli, který je schopen odolávat povětrnostním podmínkám. Jedná se o skupinu ocelových slitin, které zamezují vzniku atmosferické koroze.

Objekt pivovaru je zasazen v severním svahu a dvě podzemní podlaží, jež v severní části vystupují nad terén, jsou obezděny kamennou přizdívkou. Na tuto přizdívku bylo počítáno s místní rulou, která se vytěžila při budování spodní stavby. Bohužel po zkouškách provedených geologem byla shledána za nevhodnou. Ve spolupráci s architektem stavby byl vybrán jiný vhodný kámen, který zapadá do zdejších horských scenérií.

Druhé podzemní patro a částečně i první podzemní a nadzemní slouží k výrobě piva. Největší část pivovarnické technologie se nachází právě ve 2.PP, kde jsou i povrchy uzpůsobené potravinářskému provozu. V první podzemním podlaží se nachází zázemí kuchyně a sociální zařízení pro hosty.

Hlavní vchod pro hosty je z jižní strany spojovacího krčku mezi objekty pivovaru a restaurace. Spojovací krček má interiér zajímavě obložený lahvemi od piva a kovovým tubusem v barvě kovářské černě.

Ze spojovacího krčku se nejprve vstoupí do přízemí objektu pivovaru, kde se nachází výčep, salónek a pro návštěvníky přístupná část výroby piva. Podlahy v tomto patře jsou tvořeny přírodními materiály-cihelná půdovka; prkna; čedičová dlažba odolná vůči látkám, které jsou používány při čištění pivovarnické technologie. Zajímavé je, že čedič použitý na dlažbu byl vytěžen v karlovarském kraji v oblasti Rotavy.

Ve druhém nadzemním patře objektu pivovaru je umístěný taneční parket, bar a salónek. Prostor působí velkolepě a přitom útulně, i když je zde velká výška místnosti způsobená otevřením prostoru do pohledového krovu. V těchto prostorách převládá jako povrch dřevo, ať už na podlaze nebo na velkém pohledově otevřeném krovu, návštěvníkovi se tak otevírá velkorysý prostor, který připomíná útulnou horskou chalupu.

Spojovacím krčkem se dá projít do restaurace, kde středem plochy je kované otevřené ohniště. Zde vynikne vysoký otevřený prostor do prostoru pohledového krovu s velkými prosklenými výplněmi, které jakoby propojovali interiér s otevřenou krajinou. Objekt restaurace je obklopen rozsáhlou terasou z venkovním posezením.

Při architektonickém návrhu a i později při výběru materiálu byl brán ohled na tradici místa stavby, tj. v horské oblasti Krušných hor a zároveň vytvoření něčeho nového. Interiér stavby může tak na návštěvníka malinko působit industriálně, ale s využitím zejména materiálů tradičních pro toto místo. Záměrem bylo realizovat stavbu, která bude zapadat do místní architektury.

Město Boží Dar - jedná se o krušnohorské městečko s bohatou hornickou historií. Okolí obce je návštěvníky vyhledávané v zimních i letních obdobích za účelem turistického či sportovního vyžití. Pivovárečné právo bylo městu uděleno roku 1608 císařem Rudolfem II. spolu s dalšími privilegii. Měšťanský pivovar Boží Dar byl založen počátkem 19. století a fungoval až do 1. poloviny století dvacátého.

 

 

Hlasování bylo ukončeno.

Pivovar Červený vlk v Božím Daru

Počet hlasů: 182

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz