přeskočit k navigaci »

Penzion Adam Jáchymov

Penzion Adam Jáchymov
Stavba číslo:S04
Název stavby:Penzion Adam Jáchymov
Přihlašovatel:Stasko plus,spol. s.r.o.
Místo stavby:Jáchymov
Charakter stavby:Rekonstrukce
Období realizace
(Zpracování projektu):
10/2019-9/2020
Investor:ADAM plus, s.r.o., Eva Kubátová
Architekt:Ing. Arch. Jaroslav Egert, Ing. Arch. Jaroslav Egert
Projektant:Ing. Arch. Jaroslav Egert, Ing. Arch. Jaroslav Egert
Zhotovitel:Stasko plus, spol. s.r.o., Petr Kopfstein
Stavbyvedoucí:Stasko plus, spol. s.r.o., Pavel Vetešník

Stavba se nachází ve městě Jáchymov v Karlovarském kraji. Původní budova byla v havarijním stavu bez oken, omítek, některých podlah a stropů. Jediná hliníková krytina střechy byla na svůj věk v dostačujícím stavu a zachránila budovu od větších poškození.

Záměrem investora bylo z původního bytového domu přebudovat na samoobslužný apartmánový dům ke krátkodobému pronájmu. V přízemí rekonstruované budovy se nachází, kotelna, strojovna výtahu a zázemí pro dům. V dalších částech podlaží jsou apartmány s kuchyní a koupelnou.

Podkroví bylo tepelně zaizolováno a vybudován podkrovní apartmán.

Dům je vybaven hydraulickým výtahem.

Přístavba je postavena na skalnatém terénu.

V přízemí se nachází místnost na uskladnění kol či lyží a v horním patře je apartmán, který je způvabněn hliníkovou stěnou osazenou ve fasádě.

Apartmán je přístupný z přízemí točitým schodištěm nebo venkem z terasy mezi budovami.

Stavba je z plného cihelného zdiva kromě suterénu, který je z kamenného zdiva. Plášť budovy
byl zateplen EPS tl. 160 mm a přetažen tenkovrstvou venkovní omítkou. Zdobné rámečky na fasádě suterénu jsou vylepeny s vyřezávaného polystyrenu s upravenou povrchovou úpravou, na které byl prováděn finální venkovní nátěr.

Některé původní příčky museli být dle statických posudků zbourány a vystavěny opět znovu kvůli novému zatížení krovu. Vnitřní omítky jsou sádrové. Původní zdravé dřevěné trámové stropy byly zachovány a poškozené nebo chybějící stropy byly nahrazeny variantou ocelovým trapézovým stropem s betonovou deskou.

Konstrukce krovu byla impregnována a poškozené kusy trámu byly nahrazeny.

Kompletní krytina střechy byla demontována, upravena dle nových norem tzn. doplněna střešní fólie, laťování pokládka střešní krytiny zpět. Důležité bylo vytvoření průvětrné mezery ve skladbě střechy, která ve stávající skladbě chyběla. Klempířské prvky jsou kompletně vyměněny.

Podhledy stropů a krovu tvoří sádrokartonové podhledy. Kompletně byli provedeny nové rozvody ZTI, ÚT a elektroinstalací.

Výkop pro přístavbu do skalnatého svahu prováděla těžká technika. Základ na skále je jednoduchá vyztužená betonová deska.

Stěnovou nosnou konstrukci tvoří ztracené bednění vyztužené armaturou a vyplněné konstrukčním betonem.

Strop a střecha je monolitická konstrukce. Plochá střecha je připravená pro zelenou úpravu a doplňuje ji střešní světlík.

Fasáda přístavby je taktéž zateplena a opatřena tenkovrstvou omítkou.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Penzion Adam Jáchymov

Počet hlasů: 66

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz