přeskočit k navigaci »

Ostrov - Rezidence Vančurova

Ostrov - Rezidence Vančurova
Stavba číslo:S01
Název stavby:Ostrov - Rezidence Vančurova
Přihlašovatel:Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Místo stavby:Ostrov
Charakter stavby:bytová
Období realizace
(Zpracování projektu):
6/2021 až 4/2023
Investor:Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., Ing. Radek Havlan
Projektant:DPT projekty Ostrov s.r.o., ing. Vladimír Toman, ing. Jan Dušek
Zhotovitel:Metrostav a.s. Praha
Stavbyvedoucí:Metrostav a.s. Praha, Jan Mráz

Název stavby:  Rezidence Vančurova Ostrov
Počet byt.jednotek:  55

Termíny PD: projektová příprava 10/2019 až 9/2020
Termíny realizace: realizace stavby 6/2021 až 4/2023

Skladba bytových jednotek v bytovém domě :
1.NP - 2 x 1+kk,  2 x 2+kk,  6 x 3+kk
2.NP - 2 x 1+kk,  2 x 2+kk,  5 x 3+kk,  1 x 4+kk
3.NP - 2 x 1+kk,  2 x 2+kk,  5 x 3+kk,  1 x 4+kk
4.NP - 2 x 1+kk,  2 x 2+kk,  5 x 3+kk,  1 x 4+kk
5.NP - 2 x 1+kk,  2 x 2+kk,  5 x 3+kk,  1 x 4+kk
6.NP - 4 x 3+kk, 1 x 4+kk


Popis stavby
Jedná se o projekt výstavby progresivně koncipovaného bytového domu sestávajícího se ze dvou hmotových celků propojených krčkem. Objekt je situován v Ostrově v ulici Vančurova v blízkosti městské odpočinkové zóny Kopec (východní okrajová část Města Ostrova). Bytový dům má jedno částečně zapuštěné podzemní a šest nadzemních podlaží (pět nadzemních obytných podlažími a jedno obytné podkroví v ustupujícím nejvyšším podlaží) a s plochou střechou. Většina bytů mimo přízemních má balkóny, byty v nejvyšším podlaží mají střešní terasy. Objekt má 3 samostatné bezbariérově řešené vchody situované v 1NP.
Projekt je zpracován při respektování principů nadstandardní šetrnosti k životnímu prostředí, zejména s důrazem na maximální energetickou úspornost objektu, a dále s důrazem na efektivní hospodaření s dešťovými vodami a podporu vytváření optimálního mikroklimatu celé stavby a jejího okolí. Plochá střecha objektu a střechy všech tří zádveří jsou opatřeny souvrstvím bezúdržbové zelené střechy se suchomilnými rostlinami. Zábradlí balkónů a teras je tvarově navrženo s možností umístění truhlíků s rostlinami. Terasy u bytů v nejvyšším podlaží mají přípravu pro možnost osázení pnoucími se rostlinami. Cílem návrhu je docílit unikátního mikroklima bytového domu mj. díky rostlinám zejména v nejvyšším podlaží. Snížení teplot zejména v letních měsících bude přidanou hodnotou a příjemným uživatelským komfortem bydlení. V projektu se počítá také s moderním konceptem využití dešťových vod. Dešťové vody jsou částečně zadržovány po určitou dobu extenzivní zelenou střechou s cílem snížit nárazové zatížení městského kanalizačního systému při vydatných deštích.
Architektonický výraz stavby byl navržen jako soudobý. Objekt byl projektován s respektem k okolní zástavbě s použitím moderních materiálů a estetických prvků. Aby nebyl vnesen do okolní zástavby nežádoucí neklid, jsou podlaží navržena s nad sebou se opakujícími pravidelnými okenními otvory a balkony. Ustupující podlaží je pohledově zjemněno šikmými zámečnickými prvky určenými pro porůstání popínavou zelení, aby bylo dosaženo souladu s okolními šikmými střechami.
Vstupní podlaží je 1NP. Do domu se vstupuje přes prosklené zádveří, kde jsou umístěny poštovní schránky s vhazováním z exteriéru a vybíráním v interiéru zádveří. Vstupní dveře všech tří vchodů jsou vybaveny elektrickým vrátným s audio spojením s byty s možností využití čipového přístupu do domu. Na zádveří navazují společné komunikační prostory domu zahrnující chodby se vstupními dveřmi do jednotlivých bytů, schodiště a bezbariérově řešené výtahy v každém ze vchodů.
V 1PP se nacházejí sklepy pro každý byt a také další společné prostory. Sklepní kóje jsou navrženy se zděnými příčkami a plnými dveřmi. Dále se v 1PP nacházejí společné prostory k uskladnění kočárků apod., úklidové místnosti, technické místnosti předávací stanice systému centrálního zásobování teplem a datového připojení a sušárna resp. shromažďovací místnost.
V ostatních podlažích (1NP až 6NP) jsou kromě bytových jednotek tyto společné prostory - chodba před byty, schodiště a prostor výtahové šachty.
Standard vybavení bytů - v obytných místnostech jsou položeny plovoucí podlahy; na chodbách, v koupelnách a na sociálních zařízeních jsou položeny keramické dlažby. Klienti si mohli v rámci standardní nabídky vybavení bytů vybrat v bytech ze čtyř variant barevných odstínů podlah a dveří, a dále ze čtyř barevných variant obkladů a dlažeb. V rámci klientských změn bylo možné ze strany klientů zvolit také povrchové materiály a vybavení v nadstandardním  provedení. V koupelnách s keramickými obklady najdou klienti dle typu bytů vany nebo sprchové kouty se skleněnými dveřmi. V kuchyních jsou připraveny rozvody na osazení kuchyňských linek. V bytech jsou osazena topná tělesa, v koupelnách topné žebříky. Dveře v bytech jsou v provedení s obložkovými zárubněmi. Všechny byty mají přípojku na kabelovou TV síť (Kabel Ostrov) a vysokorychlostní internet s optickým připojením (Kabel Ostrov), dále je provedena příprava pro rozvody STA.
Vytápění objektu a přípravu teplé vody zajišťuje napojení na rozvod centrálního zásobování města teplem (městská společnost Ostrovská teplárenská, a.s.). Objekt je napojen na standardní veřejné sítě - vodovod, kanalizace, elektro, datové rozvody města a kabelovou televizi.
Založení objektu je řešeno na železobetonové základové desce o tl. 450 mm. Stavba byla realizována ve zděné technologii z tepelně izolačního a akustického zdiva z produkce společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. (obvodové zdivo Liapor AKU 300 mm a 240 mm, nosné zdivo Liapor AKU 240 mm, mezibytové příčky, vyzdívkové příčky). Nosný systém je stěnový příčný. Vodorovné konstrukce jsou provedeny jako stropní desky železobetonové z přebetonovaných prefabrikovaných filigránových desek (technické řešení firmy Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.), stropní zalomená deska předposledního 5NP kombinace filigránového stropu a železobetonového monolitu, zastropení posledního podlaží stropní železobetonová monolitická deska. Schodiště železobetonová montovaná z prefabrikátů produkce společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. Mezipodesty i schodišťová ramena důsledně uložena pomocí prvků zajišťující kročejovou izolaci a akustické oddělení od vnitřních prostor sousedících bytů. Balkonové desky vč. bočního zábradlí železobetonové prefabrikované - na stropní desku napojeny systémovými nosnými prvky pro přerušení tepelných mostů.

Stěny výtahové šachty montované ze železobetonových panelů.

Zateplení obvodového pláště je provedeno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. Pro finální povrchovou úpravu je probarvená silikátová tenkovrstvá omítka.
Střešní krytina je provedena v kombinaci krytin PVC-P fólie - plochá střecha se souvrstvím zelené střechy a falcovaný eloxovaný hliníkový plech na šikmých a svislých částech střechy. Okna objektu plastová s tepelně izolačními trojskly v bílé barvě.
Objekt splňuje všechny požadavky dané Vyhláškou č. 398/2009 Sb., ohledně užívání společných prostor osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
V blízkém okolí domu je realizováno nové dětské hřiště s lavičkami a řadou herních prvků mj. zde je osazeno oplocené pískoviště, pérové houpačky, vahadlové houpačky, hrací věž.
Součástí výstavby je také rozšíření stávajících parkovacích kapacit v dané lokalitě, celkem o 84 nových míst. Pro realizaci zpevněných ploch je využito mj. také drenážní betonové zámkové dlažby z produkce společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. Dále je také realizováno v rámci stavby stanoviště pro shromažďování separovaného odpadu.
__________________
Kontaktní osoba - Ing. Radek Havlan, Lias Vintířov, tel. 736650350, mail: havlan@liapor.cz

 

Pohled jižní.pdf (1.76 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Ostrov - Rezidence Vančurova

Počet hlasů: 176

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz