přeskočit k navigaci »

Ondřejská 56 - výměna oken a úpravy fasády objektu

Stavba číslo:S11
Název stavby:Ondřejská 56 - výměna oken a úpravy fasády objektu
Přihlašovatel:Credostav s.r.o.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
06/2015 - 08/2015
Investor:Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary
Architekt:BPO spol. s r.o.
Projektant:BPO spol. s r.o. - Ing. Věroslav Vopat
Zhotovitel:Credostav s.r.o.

Objekt střední školy v Ondřejské ulici postavený v roce 1904 je stavbou provedenou v post secesním stylu.

Budova je situována ve svahu mezi ulicemi Ondřejskou a Na Vyhlídce. Má celkem 6 nadzemních podlaží a suterén. Do Ondřejské ulice (západní strana) je pod úrovní terénu celý suterén a na severní straně také celé 1.NP. Směrem do ulice Na Vyhlídce (východní strana) je terén v úrovni stropu nad 1.NP. Na východní straně přiléhá k objektu dvůr na úrovni podlahy 2.NP uzavřený vysokou opěrnou stěnou pod ulicí Na Vyhlídce.

Objekt nebyl nijak radikálně přestavován a dodnes slouží jako škola. V minulosti, bohužel, došlo k několika necitlivým zásahům do architektonického výrazu budovy. V šedesátých letech 20. století došlo k výměně původních špaletových oken spojené s úpravou stavebních otvorů do formátu používaného při panelové výstavbě. Západní a severní štítová dominanta byla „utopena" do přístavby 6. NP.

Na fasádě se však zachovala většina původních postsecesních architektonických prvků. Povrch byl pouze lokálně poškozen povětrnostními vlivy a v dosahu terénu také zemní vlhkostí.

Provedenými opravami byl architektonický výraz budovy přiblížen původnímu stavu spolu s novými, oku lahodícími, zámečnickými a klempířskými prvky. Důležitou součástí rekonstrukce byla kompletní výměna vnějších výplní otvorů včetně bezpečnostních prvků.

Historie objektu školy

1904 stavba budovy, zpočátku užívána jako ubytovna a lidový dům cechů,

1913 přestavba na školu, do budovy umístěna Handelsfortbildungsschule (Obchodní pokračovací škola) s obory kuchař, pekař, cukrář, puškař, kovář, cínař, krejčová, vyšívačka, parukář, obuvník, holič, kadeřnice, instalatér, elektrotechnik, fotograf, sedlář, brašnář, čalouník, malíř a lakýrník,

1918 po vzniku ČSR Živnostenská pokračovací škola vyučující v německém jazyce,

1939 za II. světové války budova využívána jako lazaret a ubytovna válečných uprchlíků,

1947 činnost školy obnovena ve vyučovacím jazyku českém v oborech: strojní zámečník, automechanik, instalatér, keramické obory, hodinář, zlatník,

1960 po restrukturalizaci odborného vzdělávání vyučovány obory: kuchař, číšník, řezník, uzenář, prodavač, krejčí, švadlena, fotograf,

1976 zaměření školy na obchodní obory: prodavač - potravinářské a smíšené zboží, textil a odívání, obuv a kožená galanterie, domácí potřeby, hodiny a klenoty, obchodník

Od roku 1990 postupný přechod od obchodu k současným gastronomickým oborům.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Ondřejská 56 - výměna oken a úpravy fasády objektu

Počet hlasů: 75

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz