přeskočit k navigaci »

Olympic Palace

Olympic Palace
Stavba číslo:S04
Název stavby:Olympic Palace
Přihlašovatel:STASKO plus, spol. s r.o.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
08/2013 - 08/2015
Investor:KZET a.s.
Projektant:Ing. Michal Odvody - PORTICUS s.r.o.
Zhotovitel:STASKO plus, spol. s r.o.

Stavba je užívána jako lázeňský hotel v kategorii „*****“ se širokou škálou služeb poskytovaných klientům (včetně bazénu a wellness), s důrazem na léčebné služby, procedury a terapie.
Dispoziční řešení bylo navrženo tak, aby nedocházelo ke křížení jednotlivých provozních, hygienických a dispozičních vazeb a dispozice vyhovovala současným požadavkům na velikost a vzájemné propojení jednotlivých místností a provozů.
1. PP - suterén
Suterén je přístupný schodištěm Olympicu (v místě stávajícího) a novým shodištěm v Alibonu a schodištěm ve dvorní přístavbě a výtahy. Toto podlaží je v celé ploše Olympicu, Albionu i dvorní vestavby na stejné výškové úrovni. Podlaží obsahuje balneoprovozy, zdravotnické a fyzioterapeutické provozy a technické zázemí hotelu. Půdorys Olympicu je využit pro zdravotnické prostory - pracoviště lékařů a sester, hydrocolon, oxygenoterapii, parafin, rašelinové zábaly. Půdorys Albionu je využíván jako manipulační chodba, šatny zaměstnanců s hygienickým zázemím, sklady prádla, údržba, sklady, denní místnost zaměstnanců kuchyně a částečně je zde situováno zázemí varny. Dispozice přístavby je užita jako zdravotnické provozy - laser, fyzioterapeutické a balneo provozy. Prostory přístavby v 1. PP s trvalými pracovišti jsou navrženy s denním osvětlením. Světlo přivádí světlovody a světlíky. Světlíky jsou i nad restaurací a varnou.
1. NP - přízemí
Toto podlaží je vstupní. Z ulice je vstup do Olympicu, tento vstup je používán jako hlavní. Další vstup z ulice do Albionu je používán jako personální a vstup pro osoby se sníženou schopností pohybu - na podestě vyrovnávacího schodiště je umístěna zvedací plošina překonávající výškový rozdíl mezi podlahou přízemí a terénem. Z ulice je dále přístupný zásobovací vjezd umístěný v pravé části Albionu a vstup do nové trafostanice umístěný v levé části Olympicu. Přízemí Olympicu je využíváno jako hlavní vstupní hala s recepcí, lobbybarem a salónky. Do zrcadla Olympicu je vložen již zmiňovaný nový výtah č. 1 s prosklenou šachtou.
2 - 5. NP
Toto podlaží slouží pro ubytování formou pokojů a apartmánů.
6. NP - podkroví
V Olympicu je do tohoto podlaží protaženo hlavní schodiště. Je vybudován nový sedlový štít nad schodišťovým rizalitem, který skrývá i dojezd vloženého výtahu. Prostor pod zvýšenou bání je využit jako klub s vlastním příslušenstvím.

Hotel Olympic.pdf (1.55 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Olympic Palace

Počet hlasů: 198

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz