přeskočit k navigaci »

Obnova tří Panských rybníků

Stavba číslo:S24
Název stavby:Obnova tří Panských rybníků
Přihlašovatel:Arch 93, spol. s r.o.
Místo stavby:Bublava
Charakter stavby:Revitalizace území
Období realizace
(Zpracování projektu):
11/2015
Investor:Státní pozemkový úřad krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kra
Projektant:ARCH 93, společnost s ručením omezeným - Ing. Jiří Leitgeb, CSc.
Zhotovitel:Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

Rybníky byly obnoveny v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bublava, okres Sokolov.

Jednalo se o obnovu dvou nefunkčních rybníků a jednoho rybníku zcela zaniklého. S ohledem na umístění a přítoky vod jsou rybníky samostatné a byly označeny „Panský rybník I, II a III".

Zajímavostí u Panského rybníku I je technické řešení hráze z drátokošů a těsnění hráze betonovou svislou stěnou a šíře bezpečnostního přelivu.

U Panských rybníků II a III jsou zajímavostí dva bezpečnostní přelivy na každé hrázi.

Panský rybník I

Stavební objekt SO 01 - rybník I se skládá ze čtyř částí. První z nich je nová přístupová komunikace, která slouží k přístupu, údržbě a čištění rybníka I.

Druhou částí je zdrž, jenž představuje prostor k zadržení vody v nádrži. Přilehlé pozemky a svahy či zdi z drátokošů vymezují prostor související s rybníkem. Východní a západní opevnění svahu drátokošovou stěnou snížuje a odděluje stávající prudký svah, který by mohl být vodní abrazí narušen. Drátokoše (gabiony) jsou šíře 1 m.

Třetí částí je zcela nově postavená hráz. Je rovná a je zavázána do bočních svahů, z návodní strany hráze je svázána s drátokošovým opevněním východního a západního opevnění břehů. Konstrukčně je hráz tvořena z drátokošů z návodní a vzdušné strany a mezi drátokoši je zřízena těsnící železobetonová stěna tl. 30 cm. Beton je ochráněn nátěrem SIKA proti vodě a agresivitě. Betonová stěna je v horní části zakončena v celé šířce kamennou dlažbou do betonu. Tento kamenný líc tvoří přelivnou hranu bezpečnostního přelivu. Součástí hráze je opevnění z lomového kamene s úpravou líce v celém prostoru mezi vzdušným lícem hráze a svahem násypu komunikace.

Vypouštěcí zařízení, coby čtvrtá část, slouží k manipulaci vody v nádrži. Tvoří ji požerák, vypouštěcí potrubí a otevřený průleh, který je opevněn kamennou dlažbou do betonu s navázáním na vtok do stávajícího silničního propustku.

Panský rybník II a III

Stavební objekt SO 02 a SO 03 - rybník R II a rybník R III tvoří tři části. První částí je zdrž, tvořící prostor k zadržení vody v nádrži. Přilehlé pozemky a svahy zároveň vymezující prostor související s rybníkem.

Druhá část - hráz - je zemní sypaná, ze zemin získaných při obnově zdrže. Hráz je v koruně široká 4 m. Má dva bezpečnostní přelivy s šířkou přelivné hrany každého 7 m. Bezpečnostní přeliv je opevněn kamennou dlažbou tl. 25 cm do betonu tl. min. 10 cm. Část přelivu na vzdušné straně hráze je opevněna kamennou dlažbou nasucho. Hráz je opevněna z návodní strany drátokošovými matracemi tl. 0,23 m kladenými na geotextilii. Vzdušné strany hráze jsou překryty zeminou schopnou zúrodnění.

Třetí část tvoří vypouštěcí zařízení. Součástí je požerák, výpustné potrubí a vývařiště o délce 3,00 m, hl. 0,4 m z lomového kamene tl. 25 cm do betonu min. tl. 10 cm s vyspárováním dlažby.

Hlasování bylo ukončeno.

Obnova tří Panských rybníků

Počet hlasů: 111

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz