přeskočit k navigaci »

Obnova budovy chléva - Tvrz Pomezná

Tvrz Pomezná - pohled na věž a chlév
Stavba číslo:P09
Název stavby:Obnova budovy chléva - Tvrz Pomezná
Přihlašovatel:Mgr. Petr Jaška
Místo stavby:Pomezná
Charakter stavby:trvalá
Období realizace
(Zpracování projektu):
2019
Investor:fyzická osoba, Mgr. Petr Jaška
Architekt:ArchEnergy s.r.o., Ing. Jan Kvasnička
Projektant:ArchEnergy s.r.o., Ing. Jan Kvasnička
Zhotovitel:hledá se
Stavbyvedoucí:v jednání

Projekt obnovy budovy bývalého chléva - tvrz Pomezná

Unikátní projekt obnovy budovy bývalého chléva u tvrze v Pomezné je součástí dlouhodobých plánů na obnovu a zpřístupnění statku č.p.1 v zaniklé obci Pomezná/Markhausen nedaleko od Chebu veřejnosti. Samotná budova by měla po obnově sloužit jako malé muzeum, jehož expozice představí nejen obnovu zdejšího areálu, ale i historii původního panského sídla vážícího se k budově věže. Písemné zmínky o zdejší tvrzi totiž sahají až do roku 1225, kdy jsou v dobových pramenech zmiňováni bratři Konrád a Berchtold z Markhausen, příslušníci chebské ministeriální šlechty.

Samotná myšlenka na obnovu budovy chléva začala vznikat už v roce 2016, kdy byla západně od budovy věže bývalé tvrze realizována první archeologická sonda Muzea Cheb. Zde archeologové pod vedením Mgr. Michala Beránka odhalili část zachovaných povalových podlah s žulovými koryty a stáními pro dobytek. Přízemí interiéru z velké části přežilo poválečnou demolici objektu a jeho citlivá památková obnova a rekonstrukce byla základem celého projektu. Do konce roku 2018 byl pak celý interiér postupně dočištěn, zaměřen, zdokumentován, popsán a zcela věrně přenesen do projektu. Zbytek budovy byl pak podle dobových fotografií a studiu místních analogií do projektu implementován po mnoha konzultacích s odborníky z NPÚ Loket a úředníky MÚ Cheb.

Obnovovaná budova chléva, jejíž původ sahá do počátku dvacátého století, bude realizována původními postupy a bude i sama expozicí. Kromě kompletního využití stávajících situací byly k vyzdění zbytku budovy v průběhu roku 2020 sváženy historické cihly z celého kraje. Mezi nimi se postupně sešly i desítky cihel z památek stávajících i zaniklých. Tyto cihly budou v jednotlivých zdech popsány a stanou se tak připomínkou památek zcela zničených i pozvánkou na památky obnovované a zachráněné.

Předkládaný projekt a především jeho zamýšlená realizace je dalším důležitým krokem k obnově a zpřístupnění zdejšího areálu, se kterým se započalo archeologickými výzkumy Muzea Cheb v roce 2016. Památková obnova a dostavba chléva navazuje na záchranu a stabilizaci zdiva historické věže (2017), její provizorní zastřešení (2018) a obnovu venkovního sklepa a zápraží (2020). Projekt obnovy budovy chléva je součástí dlouhodobé snahy vrátit desetiletí nepřístupnou a z velké části zapomenutou lokalitu na mapu Karlovarského kraje a hlavně do povědomí jeho obyvatel.

Hlasování bylo ukončeno.

Obnova budovy chléva - Tvrz Pomezná

Počet hlasů: 1076

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz